• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer på spansk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

  Fakturaerklæring
  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Peru og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Peru avtalen, kan en fast opprinnelseserklæring påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører. Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1.

  Særskilte krav:
   - Brutto- og nettovekt for hver enkelt vare, samt for hele vareforsendelsen må oppgis.
   - Varebeskrivelsen bør være meget nøye og må inkludere en beskrivelse av materialsammensetningen for hver enkelt vare. Eventuelle serienumre, varemerkinger, modelltype og andre typer merkinger bør oppføres.

  Følgende erklæring kan kreves påført fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "Certificamos que los precios consignados en esta factura son los normales de exportación."

  Oversettelse:
  "Vi bekrefter at prisene angitt i denne faktura er normale eksportpriser."

  For farmasøytiske produkter og medisiner må denne erklæringen påføres i tillegg:
  "Certificamos además que las mercancías estan producidas para el Perú, y destinadas para la venta en ese mercado."

  Oversettelse:
  "Vi bekrefter at varene som importeres er produsert for salg i Peru og ment for det peruanske markedet."

  Opprinnelsesbevis 
  For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen EFTA/Peru kreves bruk av varesertifikat EUR.1 eller under gitte forutsetninger en fast opprinnelseserklæring.

  Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter og planteprodukter. 

  Andre dokumenter
   - Analysesertifikat kreves for mat- og drikkevarer. Certificate of Good Manufacturing Practice kreves også i visse tilfeller.
   - Ved eksport av motorkjøretøy må en erklæring medfølge, hvor det må bekreftes at kjøretøyets utslipp overholder peruansk standard.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Peru er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Chile
  Real Consulado General de Noruega
  Avenida del Parque Norte 605
  Of. 302 San Isidro
  Lima 27, Perú

  KONTAKT AMBASSADEN

  Peru har en stabil politikk, voksende middelklasse, raskt voksende økonomi med over 6 % vekst siden 2005. Et av de høyest rangerte landene i regionen på Ease of Doing Business rangeringen av Verdensbanken. Med 30 millioner mennesker i befolkning, er Peru et land med muligheter for både industri og konsumerprodukter.

  I Peru er det muligheter i sektorer relatert til medisiner og medisinsk utstyr, mineralutvinning, konstruksjon, bygg og anlegg. Utbygging av infrastruktur er en prioritet i landet, og regjeringen jobber med å få på plass flere offentlig-privat samarbeidsprosjekter innen ulike sektorer. Vannteknologi både innenfor rensing og distribusjon er viktig for Peru, da noen av landets mest befolkede områder ligger i en kystørken.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.