• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Perus Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - peruansk hovedhavn er 30-35 dager.

  Varedistribusjon utenfor Lima med forsteder og hovedveiene er problematisk. Nærmere 90% av veinettet er ikke asfaltert. Nedslitt jernbanenett. For forsendelser til den østlige del av landet kan elvetransport via Amazonas være en mulighet.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Lima, Trujillo.

  Importhavner
  Chimbote, Huacho, Ilo, Iquitos, Callao, Matarani, Mollendo, Paita, Pimentel, Pisco, Salaverry og Talara.

  Frisoner
  Forskjellige former for frisoner i Ilo, Matarani, Paita, Trujillo, Tacona og Loreto.

  Frihandelsområder
  Peru har en handelsavtale med EFTA statene.
  Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk–og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.
  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter frihandelsavtalen.
  I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler med Peru.
  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller opprinnelseserklæring.

  Ved eksport til Peru skal "NO" oppgis som opprinnelsesland.

  Som medlem av LAIA (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Peru, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Cuba og Chile) og Andean Common Market (Bolivia, Ecuador, Columbia, Peru, Chile), innrømmes tollpreferanser for varer fra andre LAIA og Andean Common Market-land i Latin- og Sør-Amerika.

  Peru er medlem av APEC (Asian Pasific Economic Coorperation) og TPP.
  Peru er også assosiert medlem av Mercosur.

  Fortolling og lagring
  Fortolling kan foretas av importør eller en godkjent tollagent. Ofte kreves at fortollingsdokumenter legges frem 15 dager før innførsel finner sted. Varer som ikke tollbehandles umiddelbart etter ankomst, blir lagt på offentlige tollagre.

  Det finnes tollagre for bearbeiding av varer, samt transittordninger.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi som merkes "Muestras sin valor comercial" kan innføres tollfritt.

  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen seks måneder.

  Ved henvendelse til tollmyndighetene ved ankomst skal vareprøvene forevises og en innholdsliste overleveres. I visse tilfelle kan det bli tale om å stille sikkerhet, blant annet i form av veksel.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Peru er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Chile
  Real Consulado General de Noruega
  Avenida del Parque Norte 605
  Of. 302 San Isidro
  Lima 27, Perú

  KONTAKT AMBASSADEN

  Peru har en stabil politikk, voksende middelklasse, raskt voksende økonomi med over 6 % vekst siden 2005. Et av de høyest rangerte landene i regionen på Ease of Doing Business rangeringen av Verdensbanken. Med 30 millioner mennesker i befolkning, er Peru et land med muligheter for både industri og konsumerprodukter.

  I Peru er det muligheter i sektorer relatert til medisiner og medisinsk utstyr, mineralutvinning, konstruksjon, bygg og anlegg. Utbygging av infrastruktur er en prioritet i landet, og regjeringen jobber med å få på plass flere offentlig-privat samarbeidsprosjekter innen ulike sektorer. Vannteknologi både innenfor rensing og distribusjon er viktig for Peru, da noen av landets mest befolkede områder ligger i en kystørken.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.