• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Importøren må informere sentralbanken om deres importbetalinger hver gang FOB-verdien på varene overstiger 10.000 USD på innførselsdeklarasjonen (Declaración de Ingreso).

  Kredittinformasjon
  Selskaper med omsettelige aksjer er forpliktet til å legge fram kvartalsrapporter for myndighetene på et standardisert formular. Denne informasjonen er offentlig.

  Åpen regning
  Forekommer. Vanlig kredittid 30-60 dager. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Anbefales og vanlig. Be om bankbekreftelse. Tidsremburser eller bank-til-bank-finansiering inntil 360 dager. 

  Garantier
  O/D-garantier forekommer. Indirekte garantier forekommer, men ikke særlig vanlige.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Kan i følge loven ikke gå utover maksimalrenten angitt av sentralbanken. De angitte maksimalrentene fra sentralbanken er 35,22% for kreditttid inntil 90 dager, og 36,3 %, 29,3%, 22,95%, eller 8,28% for kreditter lenger enn 90 dager avhengig av beløpets størrelse.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  I Chile finnes ennå intet etablert system for utøvelse av inkassovirksomhet. Søk hjelp hos spesialiserte inkassofirmaer som kontakter domstol på oppdrag fra fordringshaveren.

  Eiendomsrettsforbehold
  Mulig for selger å få skrevet inn panterett i ett register uten at han selv besitter varene. Dette må gjøres hos en Notarius Publicus.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Chile om iverksetting av privatrettslige dommer. 

  Chile har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  5 år. 

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Los Militares 5001, Edificio Visionario, Piso 7
  Las Condes, Santiago 


  KONTAKT AMBASSADEN

  Chile er Sør-Amerikas eneste OECD-medlem og det landet i regionen som scorer høyest på Ease of Doing Business-rangeringen. Norge har handelsavtale med Chile gjennom EFTA. 

  Fiskeri, akvakultur og ren energi i form av vannkraft dominerer norske næringsinteresser i Chile. Som verdens nest største lakseprodusent, med planer om å doble produksjonen og utvide satsningen med blåskjell og alger, er muligheten for norsk næringsliv og kompetanse stor. 

  Det er også markedsmuligheter for vannkraft, solcelleteknologi, innovasjon i offentlig sektor, smarte byer og ingeniørtjenester i Chile.