Produktkrav

Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Sjekk også toll og dokumentadatabasen Mendel Online for produkt og dokumenkrav knyttet til ditt produkt.  

Standarder

Chile er fullt medlem av ISO
Chiles nasjonal standard organisasjon er Instituto Nacional de Normalización

Immaterielle rettigheter
Chile er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Merking av varer
Alle varer som importeres må være merket med opprinnelsesland (på spansk) for å kunne bli solgt i Chile. Emballasjen skal i tillegg være merket for kvalitet, ingredienser,- eller blandinger, brutto- og nettovekt. Matvarer skal merkes med; navn på produsent, importør, produsentdato, utgått dato, ingredienser og tilsetningsstoffer. Alt må gjennomgående være merket på spansk.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Real Embajada de Noruega
Los Militares 5001, Edificio Visionario, Piso 7
Las Condes, Santiago 


KONTAKT AMBASSADEN

Chile er Sør-Amerikas eneste OECD-medlem og det landet i regionen som scorer høyest på Ease of Doing Business-rangeringen. Norge har handelsavtale med Chile gjennom EFTA. 

Fiskeri, akvakultur og ren energi i form av vannkraft dominerer norske næringsinteresser i Chile. Som verdens nest største lakseprodusent, med planer om å doble produksjonen og utvide satsningen med blåskjell og alger, er muligheten for norsk næringsliv og kompetanse stor. 

Det er også markedsmuligheter for vannkraft, solcelleteknologi, innovasjon i offentlig sektor, smarte byer og ingeniørtjenester i Chile.