• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Chiles Tollvesen

  Transittid med containerskip fra Oslo til Chile er 25-30 dager.

  Chile er circa to og en halv gang så langt som Norge, og svært tynt befolket i nord og syd. 
  Fly- og båttransport er ofte konkurransedyktig for innenlandstransport både på grunn av lange avstander, et delvis nedslitt jernbanenett og et overbelastet veinett. (Pan American Highway).

  Transportforsikring
  Ingen kjente restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Santiago de Chile, Arica, Iquique, Osorno, Puerto MOntt, Punta Arenas

  Importhavner
  Coronel, San Antonio, Valparaiso, Huasco, Lirquen, Puerto Ventanas, San Vicente, Chanaral, Coquimbo, Antofagasta, Valdivia, Tocopilla, Taltal

  Frisoner
  Frisoner i byene Iquique og Punta Arenas. Varer kan innføres toll og avgiftsfritt til frisonene for en rekke former for bearbeiding.

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 01.12.2004.
  Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk–og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.
  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter frihandelsavtalen.
  I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler med Chile.
  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring.

  Ved eksport til Chile skal "NO" oppgis som opprinnelsesland.

  EU har inngått frihandelsavtale med Chile.

  Opprinnelsesregler
  For å oppnå tollfordeler til Chile må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

  Fortolling og lagring
  En tollagent må benyttes ved import av varer med verdi fra 1000 USD og mer. Tollagenten er også ansvarlig for å betale toll og avgifter. Varer må fortolles innen 24 timer. Blir ikke varene fortollet innen fristen, legges de inn på tollagre. Varer kan fortolles før ankomst i Chile, og bidrar til rask leveranse til kjøper. Varer som ikke er fortollet innen 90 dager, kan bli solgt på offentlige auksjoner. 

  Varer kan innføres midlertidig mot betaling av toll og avgifter. Varene må utføres innen to år. 
  Råmaterialer kan også innføres midlertidig for bearbeiding, gitt at verdien på materialene ikke overstiger 10% av FOB verdien på ferdigvaren som eksporteres. Varene må utføres innen 180 dager og tillatelse kreves.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Det samme gjelder for varer med verdi opp til USD 1000, som skal benyttes til demonstrasjon ved offisielle internasjonale messer. 

  Reklamemateriell, brosjyrer, kataloger og trykksaker, som distribueres på messer, med verdi inntil USD 1000, er avgiftsfrie. 

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter, forutsatt at de blir gjenutført innen en periode, vanligvis to år. Andre tidsfrister kan fastsettes av tollvesenet.

  ATA-Carnet
  Ja, gjelder for yrkesutstyr, utstillinger/messer, vareprøver, postforsendelser og ved transittering.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Los Militares 5001, Edificio Visionario, Piso 7
  Las Condes, Santiago 


  KONTAKT AMBASSADEN

  Chile er Sør-Amerikas eneste OECD-medlem og det landet i regionen som scorer høyest på Ease of Doing Business-rangeringen. Norge har handelsavtale med Chile gjennom EFTA. 

  Fiskeri, akvakultur og ren energi i form av vannkraft dominerer norske næringsinteresser i Chile. Som verdens nest største lakseprodusent, med planer om å doble produksjonen og utvide satsningen med blåskjell og alger, er muligheten for norsk næringsliv og kompetanse stor. 

  Det er også markedsmuligheter for vannkraft, solcelleteknologi, innovasjon i offentlig sektor, smarte byer og ingeniørtjenester i Chile.