• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Argentina har et importlisenssystem, hvor importøren må søke om en automatisk eller ikke- automatisk import lisensiering (Declaración Única de Aduanas). De fleste produkter får en automatisert lisensbehandling. Omkring tusen produkter får en ikke-automatisert importlisens, og oversikten over disse produktene kan du finne i Mendel Online databasen

  For enkelte varer, blant annet jern- og stålprodukter med verdi 800 USD eller mer, kan myndighetene kreve en spesiell lisens, "Licencia automatica previa de Importacion - LAPI". Lisensen er gyldig i 60 dager og må legges frem før fortollingen. 

  For mat, medisinske-, farmasøytiske- og kosmetiske produkter, kreves innførselstillatelse hos helsemyndighetene. 

  Kontakt med importør anbefales hva angår andre importkrav til Argentina.

  Legalisering og visering
  Enkelte sertifikater må signeres av et notarius publicus, samt få en apostillebekreftelse hos Fylkesmannen.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Tyskromersk rett basert på det vesteuropeiske rettssystemet.

  Leveringsbetingelse
  Innovasjon Norge anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
  C1011AAC Buenos Aires
  Argentina


  KONTAKT AMBASSADEN

  Argentina er en av de største økonomiene i Latin-Amerika med en av de høyest utdannede arbeidsstyrkene i regionen. Landet er rikt på naturressurser innen bl.a. jordbruk, energi og mineraler.

  Regjeringen i Argentina prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norske bedrifter i Argentina opererer hovedsakelig innenfor maritim sektor eller i olje- og gassnæringen samtidig som interessen for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri er økende. 

  I tillegg til olje og gass, satser Argentina på å utvikle mer fornybar energi, da landet satser på en mer energi- og kostnadseffektiv transportsektor.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.