• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Det er spesielle krav til visse produkter, særlig forbruksvarer. Disse er ofte omfattende. For næringsmidler og drikkevarer, legemidler og farmasøytiske produkter gjelder egne registrerings- og merkingsforskrifter. Finn de gjeldene dokumentkravene for ditt produkt i databasen Mendel Online.

  For tekstilprodukter gjelder særlige forskrifter til merking for opprinnelse og kvalitet. Varene skal dessuten merkes med importørens nummer.
  Svinekjøtt må godkjennes argentinske veterinærmyndigheter (SENASA).
  Spesielle krav for skadedyrsmidler. 
  For maskiner, apparater og el-artikler kreves en erklæring for varens art og kvalitet iht. "Resolucion NO. 1132/76". For el-artikler kreves det typegodkjenning og sertifisering. Kontakt Nemko for mer informasjon.

  Standarder

  Argentina er fullt medlem av ISO.
  Argentinas nasjonal standard organisasjon er Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

  Immaterielle rettigheter
  Argentina er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer
  Alle varer må merkes med:
  1) navn og beskrivelse av produktet, 2) opprinnelsesland, 3) kvalitet og renhetsgrad eller beskrivelse av sammensetning, 4) nettovekt.

  Produkter som skal selges i Argentina må merkes på spansk. Spesielle merkingsbestemmelser for matvareprodukter, farmasøytiske produkter og enkelte konsumentvarer.

  Nøyaktig avtale med importøren anbefales. 

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
  C1011AAC Buenos Aires
  Argentina


  KONTAKT AMBASSADEN

  Argentina er en av de største økonomiene i Latin-Amerika med en av de høyest utdannede arbeidsstyrkene i regionen. Landet er rikt på naturressurser innen bl.a. jordbruk, energi og mineraler.

  Regjeringen i Argentina prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norske bedrifter i Argentina opererer hovedsakelig innenfor maritim sektor eller i olje- og gassnæringen samtidig som interessen for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri er økende. 

  I tillegg til olje og gass, satser Argentina på å utvikle mer fornybar energi, da landet satser på en mer energi- og kostnadseffektiv transportsektor.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.