• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura 
  Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer (to original og en kopi) på spansk, portugisisk eller engelsk. Kopien må signeres og følgende erklæring bør påføres: "Not to be used for customs clearance." ("No habilitada para despacho a plaza!").

  For full liste over anbefalt fakturainnhold, se toll- og dokumentdatabasen Mendel.

  Fakturaerklæring
  Handelsfakturaen skal påføres en erklæring og deretter underskrives av eksportøren:

  "Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente a pagarse. Declaramos en igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios."

  Oversettelse:
  "We hereby certify under oath that all information provided in this invoice is true and correct and that the prices indicated correspond to the prices actually paid. We also declare that no arrangements have been made that would allow for a change of the prices."

  Erklæringen må signeres for hånd av en autorisert person i firmaet på alle fakturaeksemplarene. Umiddelbart under signaturen skal signaturhaverens fulle navn og tittel påføres maskinskrevet.
  Dersom handelsfakturaen håndteres av andre (f.eks agenter) følges samme prosedyre. I tillegg skrives telefonnummer etter navn og firma. 

  Vær omhyggelig ved utskriving av handelsfakturaen. Overstrykninger eller raderinger aksepteres ikke. Argentinske tollmyndigheter ilegger ofte bøter for feilaktige opplysninger om varens vekt, verdi og kvalitet.

  Opprinnelsesbevis
  Kravet om opprinnelsesbevis for varer som har opprinnelse i land som ikke er medlem av World Trade Organisation er avskaffet. Derimot kreves opprinnelsesbevis for blant annet sko og tekstiler fra alle land. Dette skal legaliseres av Argentinas ambassade i Oslo. Se under adresser for mer informasjon om ambassaden.

  Opprinnelsesbeviset må vise importørs navn, dato og nummer på opprinnelsesbeviset. Om varene er reeksportert fra et annet land til Argentina, må opprinnelsesbeviset inneholde beskrivelse av produktene, samt antall på varene, eksportørens signatur.

  Aktuelt dokument er Certificate of Origin.

  Andre dokumentkrav
  Når sunnhetssertifikat er nødvendig må en original og en kopi, utstedt på spansk. Sunnhetssertifikat kreves for kjøtt, levende dyr, planter, poteter, frukt og grønnsaker, frø, visse nærings- og nytelsesmidler, medisinske produkter og evt. også for emballasjen til disse produktene.

  Analysesertifikat kan kreves for enkelte varer, Se Toll og domkumentdatabasen Mendel Online.

  Free Sale document kan kreves for matvarer, medisinske og kosmetiske produkter.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
  C1011AAC Buenos Aires
  Argentina


  KONTAKT AMBASSADEN

  Argentina er en av de største økonomiene i Latin-Amerika med en av de høyest utdannede arbeidsstyrkene i regionen. Landet er rikt på naturressurser innen bl.a. jordbruk, energi og mineraler.

  Regjeringen i Argentina prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norske bedrifter i Argentina opererer hovedsakelig innenfor maritim sektor eller i olje- og gassnæringen samtidig som interessen for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri er økende. 

  I tillegg til olje og gass, satser Argentina på å utvikle mer fornybar energi, da landet satser på en mer energi- og kostnadseffektiv transportsektor.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.