• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Argentinas Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo-Argentinsk hovedhavn er 25-30 dager.

  All last til Argentinas hovedhavn Buenos Aires må være i container, på pall eller i form av enhetslast. Det er viktig å overholde formkravene til handelsdokumentasjon, merking mv. for at varene ikke skal bli stående fast i tollen. Relativt omfattende innenlands vei-, jernbane- og kanalnett med unntak av de sydligste deler av landet.

  Av hensyn til tollbehandlingen bør ikke varer av forskjellig art pakkes i samme kolli. Det anbefales at hver enkelt vare pakkes særskilt, dvs. enkeltvis. Gods i ankomsthavnene blir ofte liggende utendørs og utsettes for hete, fuktighet og hardhendt behandling. 
  Hvis varen ikke lar seg pakke, skal det på pakklisten stå Loose eller Unwrapped. Nøyaktig avtale med importøren er å anbefale.
  Standard-og enveispaller må benyttes i samsvar med ISO-normer.

  Transportforsikring

  Forsikring bør tegnes med et selskap som er lisensiert til å operere i Argentina.

  Tollflyplasser

  Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, Resistencia, Rio Grande, Rosario, Santa Fé og San Miguel de Tucumán.

  Importhavner
  Bahía Blanca, Buenos Aires, Corrientes, La Plata, Mar del Plata, Puerto Madryn, Rosario, Santa Fe, San Antonio del Oeste.

  Frihandelsområder
  Argentina er med i det norske GSP systemet.
  Argentina er medlem i tollunionen Mercosur.
  Det er også preferansetoll for visse varer fra landene i det latin-amerikanske integrasjonsområdet LAIA.

  Frisoner
  Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis, Tucuman, Cordoba, Mendoza, Santa Fe, Comodoro, Rivadavia Zona Franca, Tierra de Fuego.

  Fortolling og lagring
  Vær oppmerksom på koblingen mellom tidsfrister for vareimport og forhåndsbetaling. Se under Betaling for mer informasjon. 

  Regelverket rundt tollbehandlingen er i stadig endring. 
  Tollformalitetene skal utføres av en offisielt godkjent tollagent.
  Varene må tollklareres innen 15 dager etter ankomst. Den endelige tollbehandlingen skal påbegynnes innen 60 dager fra godsets ankomst. Avhentingen av godset må skje innen 90 dager. Etter denne tid betraktes godset som overgitt til myndighetene for salg på offentlig auksjon.

  Varer kan legges inn på offentlige tollagre i 30 dager, på private tollagre i 15 dager. Varer kan også importeres midlertidig for bearbeiding. Sikkerhet kreves. 

  Varer kan tas inn midlertidig til foredling for senere reeksport. Sikkerhet kreves.

  En tollverdierklæring kan bli krevet. Se Tollvesenet i Argentina.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt såfremt vareverdien er under USD 100. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen 90 dager. 

  ATA-Carnet 
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
  C1011AAC Buenos Aires
  Argentina


  KONTAKT AMBASSADEN

  Argentina er en av de største økonomiene i Latin-Amerika med en av de høyest utdannede arbeidsstyrkene i regionen. Landet er rikt på naturressurser innen bl.a. jordbruk, energi og mineraler.

  Regjeringen i Argentina prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norske bedrifter i Argentina opererer hovedsakelig innenfor maritim sektor eller i olje- og gassnæringen samtidig som interessen for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri er økende. 

  I tillegg til olje og gass, satser Argentina på å utvikle mer fornybar energi, da landet satser på en mer energi- og kostnadseffektiv transportsektor.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.