Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Innførselstillatelse kreves for visse kjøttprodukter, medikamenter, tekstiler, landbruksvarer, stålvarer, kjemikalier og meieriprodukter.
Det er restriksjoner knyttet til vareforsendelser til Canada. 

Legalisering og visering

Ikke nødvendig. 

Forhåndsinspeksjon av varer
Der foreligger ingen forhåndsinspeksjon av varer. 

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Juridisk system
Basert på angloamerikansk rett. Merk at i Quebec er franske rettstradisjoner representert.

Leveringsbetingelse 
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Vær varsom med bruk av leveringsbetingelser på D-vilkår med mindre du har oversikt over både aktuelle føderale- og delstatsavgifter og skatter ved import.

/
Eugene Aikimov, Unsplash.com

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Toronto
Den norske ambassaden i Ottawa

Canada er en av verdens ledende økonomier som havner på toppen i internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk. 

Det er mange likheter med det canadiske og det norske markedet, noe som gjør at norske bedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet.