• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Informasjon om årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Lokale handelsregistre er sene med å offentliggjøre bedriftenes årsregnskap.

  Åpen regning
  Vanlig. Kassarabatter ofte 2% per 10 dager. Kredittid 30-60 dager.

  Dokumentinkasso
  Uvanlig.

  Remburs
  Anbefales for nye forretningsforbindelser og spesielt for store kontrakter. Ofte åpnes en såkalt "Stand by Letter of Credit",som i praksis har samme betydning som en vanlig garanti mensom følger ICCs regler for remburshåndtering.

  Stand-by-remburs - ISP98

  ICC (Det internasjonale handelskammeret) har laget et eget regelverk for Stand-by-remburser, forkortet ISP98. Forkortelsen står for International Standby Practises og gjelder regler for internasjonale garantier. 

  Bakgrunnen er at amerikanske banker har vært forhindret fra å utferdige vanlige bankgarantier. Det har derfor blitt utviklet en praksis med stand-by remburser, det vil si at betaling under rembursen kan oppnås selv om den garanterte presentasjonen har uteblitt. Dette kan sammenliknes med vanlige remburser, som går ut fra en presentasjon gjennomføres og at betaling deretter oppnås under rembursen. 

  Ideen bak ISP98 er å presisere garantigivingen ved hjelp av rembursinstrumentet. Fordelen er at ISP98 bygger på og er utformet som de internasjonale rembursreglene, UCP 600.
  Det internasjonale banksamfunnet har med andre ord akseptert tankegangen bak ISP98.

  Garantier

  Den amerikanske garantiformen "Stand-by Letter of Credit" følger ICCs regler for remburser. "Stand by Letter of Credit" i kombinasjon med inkasso eller salg i åpen regning er en fleksibel og enkel metode som medfører økt betalingssikkerhet i de tilfeller der remburs ikke passer.

  O/D- og P/B-garantier forekommer.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Kun etter avtale.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To til fire påminnelser. Inkassokrav, telefonsamtaler. Rettslig tiltak ved høyere beløp. 

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold kan tas i salgskontrakten.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Canada om iverksetting av privatrettslige dommer. 

  Canada har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Vanligvis syv år.

  Veksel
  Vekselprotest forekommer sjelden. Veksel som er forfalt må innen to døgn presenteres for Notarius Publicus eller oppnevnt jurist i den delstaten der vekselen er betalbar. Vekselen skal deretter fysisk presenteres en andre gang for den som skal betale (trassaten) for honorering eller protest. En protokoll opprettes, som kan registreres hos domstol for senere stemning. Noen offentliggjøring av resultatet gjøres imidlertid ikke.


  Annet
  Det er viktig å be om bankreferanse før endelig utforming av betalingsvilkår.

  /
  Eugene Aikimov, Unsplash.com

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Toronto
  Den norske ambassaden i Ottawa

  Canada er en av verdens ledende økonomier som havner på toppen i internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk. 

  Det er mange likheter med det canadiske og det norske markedet, noe som gjør at norske bedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet.