• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  En rekke varer må oppfylle standardiserte produktkrav før varen kan selges på det canadiske markedet. Produktgrupper det stilles krav til er bl.a. forbruksvarer, tekstiler, farlige stoffer og kjemikalier, mat, medisiner og legemidler, medisinsk utstyr, elektrisk utstyr og byggevarer.

  Det er viktig å ha en god dialog med kjøper for å avklare hvilke krav som evt. Stilles til det aktuelle produktet.

  Standarder

  Canada er fult medlem av ISO.
  Canadas nasjonale standard organisasjon er Standards Council of Canada (SCC). SCC utarbeider ingen standarder, de er bare ansvarlige for å koordinere standardiseringsaktiviteter i Canada, og administrerer Canada's National Standards Systems (NSS).

  Det er fire akkrediterte standardiseringsorganer i Canada som utvikler standarder på ulike områder: the Canadian Standards Association (CSA), Underwriters Laboratories of Canada (ULC), the Canadian General Standards Board (CGSB), and the Bureau de Normalisation du Québec (BNQ).

  Alle produkter det stilles standardiserte krav til skal testes og sertifiseres. De ulike standardiseringsorganene har ansvar for testing og akkreditering av ulike produktgrupper.

  CE-merkede produkter vil anses å være i samsvar med påkrevde standarder. Decleration of Conformity vil kreves.

  Immaterielle rettigheter
  Canada er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer
  Kravene til varemerking er detaljerte, og omfanget varierer mellom forskjellige produkter. Ut over de føderale lovene, kan det være særegne lover for provinsene. I provinsen Quebec er det for eksempel krav om at alle produkter skal merkes på fransk. Det anbefales derfor at eksportøren har tett kontakt med canadisk importør for å forsikre seg om at alle krav til merking oppfylles. Sjekk hvilke merkekrav som gjelder for ditt produkt i toll- og dokumentdatabasen Mendel.

  The Candian Consumer Packaging and Labeling Act krever at alle produkter som selges til forbruker skal merkes med forhandlerens navn og adresse, netto innhold etter det metriske system og en beskrivelse av produktets vanlige navn eller funksjon. Merking skal være på engelsk og fransk.

  For mange varer kreves angivelse av opprinnelsesland. 

  Elektrisk utstyr til telekommunikasjon krever importlisens som er vurdert opp mot et Certificate of Conformity. Ansvarlig myndighet er the Certification and Engineering Bureau of Innovation, Science and Economic Development Canada.

  For annet elektrisk utstyr kreves et Certificate of Conformity. Ansvarlig myndighet er Canadien Standards Association.

  Ved import av legemidler (både humane og animalske) krever at man har et Drug Identification Number (DIN).

  Medisinsk utstyr og medisiner skal registreres og merkes med navn og adresse til produsent. Det kan kreves et Health Certificate ved import av enkelte produkter. For alt medisinsk utstyr kreves et Certificate of Free Sale.

  /
  Eugene Aikimov, Unsplash.com

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Toronto
  Den norske ambassaden i Ottawa

  Canada er en av verdens ledende økonomier som havner på toppen i internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk. 

  Det er mange likheter med det canadiske og det norske markedet, noe som gjør at norske bedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet.