• EN
 • Logg inn
 • Transport og tollforhold

  Canadas Tollvesen

  Transittider med containerskip:
  Oslo-Montreal (østkyst): ca. 14 dager
  Oslo- Vancouver (vestkyst): ca. 20 dager

  Innenlandske sjøveier, særlig via St. Lawrence kanalen spiller en viktig rolle.
  Velutbygget veitransportnett bortsett fra i den nordlige arktiske delen av landet. Tett knyttet opp mot USA.

  Jernbanetransport er et konkurransedyktig alternativ ved lengre transporter. Dominerende selskaper er Canadian National Railways og Canadian Pacific Railway Company (CP). Regionale jernbanetransportører finnes også.

  Montreal, Halifax og Vancouver er de viktigste logistikknutepunktene.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Toronto (Ontario) er største fraktflyplass.
  Calgary (Alberta), Edmonton (Alberta), Gander (Newfoundland), Halifax (Nova Scotia), Montréal (Quebec), Quebec (Quebec), Vancouver (British Colombia), Winnipeg (Manitoba), Dorval.

  Importhavner
  Montreal er ledende havn for sjøtrafikk over Atlanteren. Andre større havner er b.la. Halifax, Hamilton, Quebec, Port Carier Sept Iles/Pointe Noire, St. John og Toronto. Vancouver er største havn på vestkysten.

  Frihandelsområder
  EFTA statene og Canada har en frihandelsavtale.

  Avtalen innebærer at de fleste indistriprodukter oppnår tollfrihet ved innførsel til avtalepartene. Landbruksproduktene som kan oppnå tollfordeler er omfattet av to ulike ordninger fordelt på henholdsvis bearbeidde og ubearbeidde produkter.

  Opprinnelsesreglene som definerer hvordan produkter må fremstilles for at de kan få tollfordeler i henhold til avtalen skiller seg fra de reglene som tradisjonelt finns i Norges øvrige frihandelsavtaler. Reglene er i hovedsak basert på tolltariffens tekniske oppbygning og det er viktig å huske at materialer fra blant annet EU blir ansett som tredjelandsmaterialer.

  Ved eksport av opprinnelsesprodukter kan det kun benyttes en opprinnelseserklæring hvor det skal opplyses at varene har Canada/EFTA opprinnelse eller Canada/Norway for enkelte landbruksprodukter.

  Canada innrømmer også tollpreferanser for varer fra USA og Mexico gjennom NAFTA,samt for varer fra Chile, Israel, Costa Rica, Colombia og fra en rekke utviklingsland.

  Canada er også medlem av TPP.

  Fortolling og lagring
  Importerte varer må i prinsippet tollklareres innen tre dager etter ankomsten til Canada.
  I motsatt tilfelle overføres varen til et "Sufference Warehouse". Der kan de ligge høyst 40 dager. Dersom varen fortsatt er ufortollet etter denne perioden, flyttes varen til et depot hvor den blir solgt på ausksjon eller destruert for selgers regning etter 30 dager.

  Blir varene plassert på tollager "bounded warehouse" kan de være der inntil 4 år.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt, og bør merkes "samples without commercial value".
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. 
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA - Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering. Transittering godkjennes kun i særskilte tilfeller.

  /
  Eugene Aikimov, Unsplash.com

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Toronto
  Den norske ambassaden i Ottawa

  Canada er en av verdens ledende økonomier som havner på toppen i internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk. 

  Det er mange likheter med det canadiske og det norske markedet, noe som gjør at norske bedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet.