• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Valutatransaksjoner skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken. Ved innreise og utreise av utenlandsk valuta kreves en "Letter of exchange". Brasilianske sentralbanken krever at importøren hekter ved et "Letter of Exchange" til importdeklarasjonen som en garanti for betaling til utenlandske eksportør. 

  Den lokale valutaen BRL kan ikke benyttes på handel utenfor Brasil.

  Kredittinformasjon
  Det finnes bare et fåtall foretak med selskapsformen (S.A) hvor man kan få fullstendig informasjon. Andre selskaper er "limitadas" og er ikke pålagt å gi fullstendig regnskapsinformasjon. Kredittinformasjon om disse selskapene er således ikke særskilt pålitelig.

  Åpen regning
  Åpen regning er vanlig med opparbeidede forretningsforbindelser. Vanlig kredittid er 90-180 dager.

  Dokumentinkasso
  Dokumentinkasso burde ikke brukes. Hvis det skal brukes bør først og fremst partnerne kjenner hverandre godt, eller når en stor og velkjent brasiliansk bank krever dette. 
  Regler i Brasil sier at sjøfraktbrev/Bil og Lading ikke må vises frem fysisk. Dette medfører stor risiko ved bruk av "Cash Against Documents" som sikringsform.

  Remburs
  Anbefales. Vanlig. Be om bekreftet remburs. Norske banker bekrefter tidsremburser eller refinansierer bank-til-bankremburser. Kontroller den brasilianske banken med din norske bank.

  Det er viktig å forsøke å begrense både antall dokumenter og detaljerte dokumentkrav. Brasilianske kjøpere og deres bankforbindelser har en tradisjon for å utarbeide svært omfattende remburskrav.

  Garantier
  O/D-garantier forekommer. Indirekte garantier er vanligst. Stand-by remburser er vanlig som alternativ til tradisjonelle bankgarantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Sentralbankens anbefaling er Libor pluss 1%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To påminnelser, telefon og et tredje brev med erklæring om inkasso. Deretter rettslig oppfølging.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold som også skal gi beskyttelse mot tredjemann kan registreres hos "registro público de títulos e documentos" der gjeldshaveren har sitt oppholdssted. Saksgangen på dette området kan være svært byråkratisk.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Brasil om iverksetting av privatrettslige dommer. 
  Brasil har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist
   
  Ingen foreldelsesfrist for utenlandstransaksjoner.

  Andre forhold
  Brasil er tradisjonelt et land der importreglene stadig forandres. Endringene skjer ofte uten forhåndsvarsel.

  /
  Thinkstock

  INNOVASJON NORGE

  Brasil er Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. Allerede på 1800-tallet handlet vi med klippfisk og kaffe, i dag eksporterer vi mest olje og gass, maskindeler, fisk og kjemiske produkter.

  Brasil er verdens største offshore-marked, med mer enn 100 norske selskap etablert i landet. Som det største landet i Sør-Amerika, både i landmasse og i populasjon, er Brasil den naturlige kandidaten som kontinentets største økonomi.

  Forretningskulturen i Brasil bygger i hovedsak på personlige forhold som er nøkkelen i gode handelsrelasjoner. Dette kommer av at det da vil være lettere å navigere et komplisert skattesystem, men også for å håndtere indirekte kostnader og utfordringer knyttet til toll og transport.

  Vær oppmerksom på at valutatransaksjoner skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken, les om dette under Betalingsforhold

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.