• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. 

  Kredittinformasjon
  Tilgang på informasjon er god, men den oppfyller ikke internasjonale standarder.

  Åpen regning
  Forekommer. Kredittiden påvirkes av avtalepartene, og varierer mellom 60 og 180 dager. Forsinkelser i betalingsoverføringer på inntil en måned er registrert.

  Forsinket betaling er ikke uvanlig spesielt i offentlig sektor, hvor det kan ta opptil to måneder før bedriften betaler sine regninger.

  Dokumentinkasso
  Forekommer i begrenset omfang, både som dokument mot betaling eller mot aksept av en veksel eller promissory notes på 90 til 180 dager.

  Remburs
  Bekreftet remburs anbefales. Tidsremburser på 90 til 180 dager. 

  Garantier
  Standby remburser og vanlige bankgarantier O/D forekommer. Statlige foretak kan kreve en lokal garanti, en Fianza, utstilt av lokale forsikringsselskap, Fianzadoras.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Banco de Mexicos opererer med en referanserente pluss 6%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Rutinene er mangelfulle, rettslige tiltak er usikre og tidskrevende.

  Eiendomsrettsforbehold
  Avtale om eiendomsrettsforbehold kan registreres i et offentlig register for senere å kunne påberobes overfor tredjemann.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Mexico om iverksetting av privatrettslige dommer. Mexico har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Foreldesesfristen er 10 år.

  Veksel
  Vanlig, men normalt sett protesterer ikke lokale banker vekslene ved uteblitt betaling.

  /
  Kenneth Lopez, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Avenida Virreyes 1460
  Colónia Lomas Virreyes,
  C.P. 11000 Mexico D.F.


  KONTAKT AMBASSADEN

  Mexico har utviklet seg til å bli et attraktivt marked for norsk næringsliv. Økonomien er godt integrert i internasjonale verdikjeder i tillegg til å være et stort marked med over 125 millioner innbyggere. Landet har også den beste plasseringen av de latinamerikanske landene på Ease of Doing Business-rangeringen.

  Energisektoren byr på mange muligheter innen både olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vannkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er et enormt behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er bil- og bildelproduksjon, komponentproduksjon til luftfartsindustrien, design og produksjon av møbler og tekstiler/klær, telekommunikasjon og IT, og produksjon av medisinsk utstyr.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.