• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Fakturaen skal være på spansk eller følges av en spansk oversettelse og bør skrives ut i minst tre eksemplarer når varene transporteres med båt og fire eksemplarer når varene sendes på fly eller som pakkepost. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

  Særskilte krav:
  - Momsregistreringsnummer må oppgis på fakturaen.
  - For forsendelser med maskiner, motorer og elektrisk utstyr skal varenes serienummer oppføres.
  - På fakturaen må det merkes om varene er sendt på båt, fly eller luftfrakt. Hvis varene omlastes underveis, må transportmiddelets identitet og dato for omlastning påføres fakturaen.

  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Mexico og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Mexico avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Fakturaerklæring
  Følgende tekst må påføres fakturaerklæringen:

  "El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente nº ... ] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...."

  Oversatt:
  "Eksportøren av produktene omtalt i dette dokumentet [toll eller annen godkjent offentlig myndighets autorisasjonsnummer:...] erklærer at, med mindre annet er tydelig uttrykt, disse produktene er av ..... opprinnelse." 

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter og planteprodukter, plantevernmidler, gjødsel og giftige stoffer, råstoffer og psykotrope stoffer. 

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1. eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring.

  /
  Kenneth Lopez, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Avenida Virreyes 1460
  Colónia Lomas Virreyes,
  C.P. 11000 Mexico D.F.


  KONTAKT AMBASSADEN

  Mexico har utviklet seg til å bli et attraktivt marked for norsk næringsliv. Økonomien er godt integrert i internasjonale verdikjeder i tillegg til å være et stort marked med over 125 millioner innbyggere. Landet har også den beste plasseringen av de latinamerikanske landene på Ease of Doing Business-rangeringen.

  Energisektoren byr på mange muligheter innen både olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vannkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er et enormt behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er bil- og bildelproduksjon, komponentproduksjon til luftfartsindustrien, design og produksjon av møbler og tekstiler/klær, telekommunikasjon og IT, og produksjon av medisinsk utstyr.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.