• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Mexicos Tollvesen

  Transporttid containerskip Oslo-mexicansk hovedhavn er 20-30 dager.

  Mexico har en rekke havner og et omfattende vei- og jernbanenett. Mye av infrastrukturen er likevel gammeldags og overbelastet. 

  I tillegg kommer særskilte nasjonale krav til lastemengder, farlig gods og transportdokumenter. Ved transport i Mexico er det derfor svært viktig å bruke transportører med et fungerende lokalt nettverk og de rette kontakter.

  Transportforsikring 
  Transportforsikring skal i prinsippet tegnes i Mexico, noe som gjør at mange leveranser blir gjort på FOB eller CFR vilkår.

  Tollflyplasser

  Acapulco, Cancún, Ciudad, Juárez, Guadalajara, Mérida, Mexico-by, Monterrey, Puebla, Tijuana og Toluca

  Importhavner
  Veracruz, Acapulco, Coatzacoalcos, Guaymas, Mazatlan, Tampico

  Frisoner
  Frisoner finnes blant annet i statene Baja California og Quintana Roo samt i visse regioner av staten Sonora.

  Frihandelsområder

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Mexico trådte i kraft 01.07.2001. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter med opprinnelse i Mexico (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til EFTA statene.

  De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat, oppnår tollfri innførsel til Mexico. EFTA-landene er sikret like vilkår som produkter med opprinnelse i EU og NAFTA ved import til Mexico.

  Nesten alle fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Mexico. EFTA-statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Mexico.

  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene etter bilaterale landbruksavtaler mellom de ulike EFTA-landene og Mexico.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS-avtalens opprinnelsesregler. Bearbeidingslistene er for enkelte produkter mer liberale enn i de europeiske modellene. Dette gjelder for kjemikalier, maskiner og bildeler.

  For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport til Mexico skal "NO" oppgis som opprinnelsesland.

  EU har inngått frihandelsavtale med Mexico.

  Opprinnelsesregler
  For å oppnå tollfordeler til Mexico må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

  Fortolling og lagring
  Fortollinger kan kun utføres av godkjente tollagenter eller personer som er registrert hos Finansdepartementet. 

  Varer kan lagres på tollagre inntil 2 måneder. For private tollagre kan denne fristen variere, og bestemmes av lokale tollmyndigheter. 

  Varer kan innføres midlertidig mot at sikkerhet stilles. Frist for gjenutførsel settes i hvert enkelt tilfelle. 

  For å fremme eksporten fra Mexico, kan investerings -og innsatsmaterialer innføres med lave tollsatser under eksportsatsningsprogrammet. Godkjente foredlingsbedrifter kan innføre råmaterialer og halvfabrikata til reduserte tollsatser for bruk i produksjon av varer som skal eksporteres.

  Varer som ikke blir fortollet, kan oppbevares på tollager inntil 60 dager. Varer det ikke er betalt toll for, kan gjenutføres innen 60 dager. Ved lisenspliktige varer må lisensen legges frem. Overtredelse av fristene, kan medføre beslag av varene av tollmyndighetene for salg på offentlig auksjon. Tidvis er det irregulær innfortollingspraksis. 

  Innfortolling av tekstilvarer etter tolltariffens kapitler 50-63 tillates kun når vareinnførsel går over visse navngitte havner og flyplasser. Dette er viktig å sjekke med importør og/eller ansvarlig transportør før forsendelse av tekoprodukter.

  Vareprøver
  Vareprøver uten verdi kan innføres tollfritt, men blir i hvert enkelt tilfelle vurdert om de kan anses "uten verdi". 
  Vareprøver med handelsverdi innfortolles på samme måte som vanlig import.

  Midlertidig import av prøver med handelsverdi, kan innføres mot deponering av et beløp tilsvarende toll og avgifter + 10% for en periode på seks måneder. Den midlertidige importperiode kan søkes forlenget hos myndighetene.

  ATA-Carnet
  Ja, Mexico har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /
  Kenneth Lopez, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Avenida Virreyes 1460
  Colónia Lomas Virreyes,
  C.P. 11000 Mexico D.F.


  KONTAKT AMBASSADEN

  Mexico har utviklet seg til å bli et attraktivt marked for norsk næringsliv. Økonomien er godt integrert i internasjonale verdikjeder i tillegg til å være et stort marked med over 125 millioner innbyggere. Landet har også den beste plasseringen av de latinamerikanske landene på Ease of Doing Business-rangeringen.

  Energisektoren byr på mange muligheter innen både olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vannkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er et enormt behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er bil- og bildelproduksjon, komponentproduksjon til luftfartsindustrien, design og produksjon av møbler og tekstiler/klær, telekommunikasjon og IT, og produksjon av medisinsk utstyr.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.