• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Qatars Tollvesen
  Qatars elektroniske fortollingssystem: Al Nadeeb

  Transittid med containerskip Oslo - Doha er 25-30 dager.

  En betydelig del av forsendelsene sjøveien går også via havnene Dubai og Sharjah i De Forente Arabiske Emirater eller via landeveien fra Saudi-Arabia.

  Velutbygget veisystem. Ingen jernbane.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Doha.

  Importhavner
  Doha, Umm Said, Ras Laffan.

  Frisoner
  Flyplassen i Doha.

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, de Forente Arabiske Emirater) trådte i kraft 01.07.2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter. En del produkter som fortsatt er tollbelagt vil bli fritatt for toll i løpet av en 5 års periode.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler ved eksport til en avtalepart, må det fremlegges gyldig opprinnelsesbevis, som til landene i GCC foreløpig kun er varesertifikat EUR.1. Anvendelse av fakturaerklæring er foreløpig ikke innført.

  Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

  Fortolling og lagring
  Pakklisten og importdeklarasjonen kan registreres elektronisk i AL Nadeeb-portalen. 
  Ved fortolling må alle fakturaer legges frem. Godset blir som oftest fysisk kontrollert. produkter som ikke fortolles umiddelbart etter ankomst, kan enten legges inn på godkjent tollager eller transitteres til bestemmelsestollstedet og fortolles der. Hvis disse prosedyrene ikke følges, legges godset på offentlig lager hvor de kan lagres i inntil 12 måneder før de selges på auksjon.

  Varer kan innføres midlertidig under forutsetning at de utføres innen 6 måneder. Sikkerhet kreves.
  Varer kan innføres toll og avgiftsfritt til frisoner, Qatar Free Zone.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import og må generelt gjenutføres innen 6 måneder.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Abu Dhabi

  Plassert midt den Persiske Gulfen har Qatar verdens tredje største gassfelt. De store naturgassforekomstene har gjort Qatar til et av Midtøstens rikeste land. Den lokale befolkningen i Qatar har høy levestandard. 

  Industrien i Qatar er hovedsakelig rettet mot olje- og gassektoren, men det er store planer om å diversifisere økonomien i årene fremover gjennom å bygge opp den private sektoren. Ulike reformer som er gjennomført har forbedret Qatars rangering på Ease of Doing Business-indeksen fra Verdensbanken. For norsk næringsliv er det muligheter innen infrastruktur og utbygging, smarte byer, fornybar energi, vannrensing, helsesektoren og IT. 

  Qatar har siden 2017 vært under sterkt press fra sine naboland i regionen, noe norske bedrifter bør holde seg orientert om.