• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Det er imidlertid vanskelig å komme utenom bruk av betalingsformen remburs ved eksport til Pakistan.

  Det pakistanske handelsdepartementet utarbeider årlig et innførselsprogram (Import Policy Order). I dette programmet inngår en negativliste med varer som enten er forbudt å innføre eller hvor innførselslisens kreves. Innførselslisens er som en hovedregel gyldig i inntil 12 måneder.

  Visse varer kan kun importeres av bestemte organisasjoner og bedrifter. Det gjelder blant annet en del kjemikalier, plante- og innsektsmidler.
  Det foreligger et generelt importforbud for varer med opprinnelse i Israel og enkelte varer fra India. Varer og produkter som strider mot Koranens rettningslinjer (foreksempel svin) har også importforbud. 

  Importører av animalske produkter (inkludert fisk og fiskeprodukter), planter og frø må ha godkjent importlisens før varene annkommer Pakistan. I tillegg er det krav om all mat inkludert frukt og grønnsaker sunnhetsserifikat fra eksportlandet. 

  Legalisering og visering
  I utgangspunktet ikke nødvendig utenom for inspeksjonssertifikat. Handelsfaktura og opprinnelsesbevis må legaliseres dersom det er krav om dette.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Forhåndsinspeksjon av varer kreves for en rekke brukte varegrupper for å bevise at produtktene er i fungerende tillstand, ikke har farlige deler eller stoffer. 

  For korn, sprøytemidler og avfall kreves forhåndsinspeksjon.

  Clean report of findings
  Kreves i noen tilfeller for visse typer brukte maskiner, kjøretøy og medisinske instrumenter. Sertifikatet må utstedes av et inspeksjonsselskap og legaliserses hos den pakistanske ambassaden. 
  Eksemplel med krav om nødvendig informasjon finner du i toll og dokumentdatabasen Mendel Online.

  Juridisk system
  Angloamerikansk rett, med innflytelse fra islamsk rett.

  Leveringsbetingelse
  Innovasjon Norge anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  Tilbud gis ikke sjelden som CPT/CFR Karachi havn eller CPT tollflyplass Pakistan. 

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Islamabad
  House 25, Str. 19, F 6/2
  Islamabad
  Pakistan

  KONTAKT AMBASSADEN

  Økonomien i Pakistan vokser fire til fem prosent i året i takt med en forventet befolkningsvekst, noe som gjør landet til et marked i vekst. Pakistan er likevel et lite marked for norsk næringsliv, da det er store sikkerhetsutfordringer og vanskelig forretningsklima. 

  Norske selskaper i Pakistan er engasjert innen telekommunikasjon, energi, maskiner, maling, tekstiler. Andre bransjer som er av interesse for norsk næringsliv er vannkraft, næringsmidler, tekstil- og klesproduksjon, jordbruk, farmasøytisk industri og IT.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.