• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Forskudd på inntil 50 % av CFR verdier er tillatt for import av kapitalvarer. For forskudd høyere beløp, kreves godkjenning fra sentralbanken i Pakistan. 

  Forskuddsbetalinger for andre varer krever åpningen av en ugjenkallelig remburs.Innlån i valuta under brev av kreditt er mulig opp til 180 dager.

  Kredittinformasjon
  Børsnoterte selskaper som bruker IFRS (International Financial Reporting Standards) som regnskapsstandarder og finansiell informasjon fra disse selskapene er ofte tilstrekkelig. For mindre selskaper, kan tilgjengeligheten av oppdatert og revidert informasjon være svært begrenset.

  Åpen regning
  Uvanlig. I den grad salg skjer i åpning regning varierer kredittiden fra 60-120 dager. Forsinkelser i betalingsoverføringer på inntil tre måneder er registrert.

  Dokumentinkasso
  Uvanlig.

  Remburs
  All import skjer under remburs. Bekreftet remburs er anbefales.

  Kredittid er maksimalt 180 dager. Det vanligste er 60-120 dager. Gyldighetstiden for en remburs er i utgangspunktet 12 måneder, og kan deretter forlenges med ytterligere 12 måneder. For noe spesialprodusert utstyr hvor tilvirkningstiden er lengre enn 12 måneder kan rembursen åpnes med en gyldighetstid på 24 måneder.


  Garantier
  O/D-garantier forekommer, URDG regelverk gjelder. Indirekte garantier er vanlige. Garantiene opphører ved tilbakelevering.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK KredittforsikringPå forespørsel.
  Ateradius: Krav om bekreftet remburs, og banken skal godkjennes av Artadius.
  Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.


  Morarente
  Forekommer og må angi i detalj i kontrakten.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Skriftlige krav, telefon, personlig samtale og rettslige tiltak.

  Eiendomsrettsforbehold
  Pant i løsøre som leveres til kjøper kan avtales uten spesielle formkrav.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Pakistan om iverksetting av privatrettslige dommer.

  Pakistan har formelt tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Islamabad
  House 25, Str. 19, F 6/2
  Islamabad
  Pakistan

  KONTAKT AMBASSADEN

  Økonomien i Pakistan vokser fire til fem prosent i året i takt med en forventet befolkningsvekst, noe som gjør landet til et marked i vekst. Pakistan er likevel et lite marked for norsk næringsliv, da det er store sikkerhetsutfordringer og vanskelig forretningsklima. 

  Norske selskaper i Pakistan er engasjert innen telekommunikasjon, energi, maskiner, maling, tekstiler. Andre bransjer som er av interesse for norsk næringsliv er vannkraft, næringsmidler, tekstil- og klesproduksjon, jordbruk, farmasøytisk industri og IT.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.