• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Pakistan Standards and Quality Control Authority er Pakistans nasjonale organ mht. produktkrav og standarder. Pakistan har en liste på totalt 78 produkter som må oppfylle pakistanske standardkrav før de kan selges i Pakistan (en rekke av disse produktene er matvareprodukter).

  Spesielle godkjenningskrav for kjemiske og farmasøytiske produkter (registrering), matvarer og maskiner eldre enn fem år.

  Matvarer (spesielt kjøtt) må dokumenteres Halal.

  Standarder 
  Pakistan er fullt medlem av ISO.

  Immaterielle rettigheter
  Pakistan er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. I praksis viser det seg at disse rettighetene i liten grad håndheves.

  Merking av varer 
  Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.
  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for blant annet visse matvarer, tekstiler, fargestoff, kjemiske og farmasøytiske produkter.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Islamabad
  House 25, Str. 19, F 6/2
  Islamabad
  Pakistan

  KONTAKT AMBASSADEN

  Økonomien i Pakistan vokser fire til fem prosent i året i takt med en forventet befolkningsvekst, noe som gjør landet til et marked i vekst. Pakistan er likevel et lite marked for norsk næringsliv, da det er store sikkerhetsutfordringer og vanskelig forretningsklima. 

  Norske selskaper i Pakistan er engasjert innen telekommunikasjon, energi, maskiner, maling, tekstiler. Andre bransjer som er av interesse for norsk næringsliv er vannkraft, næringsmidler, tekstil- og klesproduksjon, jordbruk, farmasøytisk industri og IT.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.