• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Handelsfakturaen må undertegnes for hånd. Faksimilieunderskrift aksepteres ikke.

  Det er et krav at fakturaen vise det fullstendige transaksjonsbeleøpet er i handelsfakturaen. 

  OBS! Ved forsendinger med kontainer skal faktura og pakkliste også festes på innsiden av hver kontainerdør ved FCL (Full Container Load) og på hvert kolli ved LCL (Less than Container Load).

  Pro forma faktura vanlig å kreve for åpning av remburs og for varer der innførselslisens er nødvendig. Følg instrukser fra importør. 

  Opprinnelsesbevis
  Kan i noen tilfeller kreves. Certificate of Origin vil da være et aktuelt dokument. 
  Utstedes i to eksemplarer. 

  Sunnhetssertifikat

  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter, planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.

  Andre dokumenter
  Krav om desinfeksjonssertifikat for import av brukte tekstilprodukter.
  Analysesertifikat kreves for visse kjemikalier, insektsmiddel og farmasøytiske produkter.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Islamabad
  House 25, Str. 19, F 6/2
  Islamabad
  Pakistan

  KONTAKT AMBASSADEN

  Økonomien i Pakistan vokser fire til fem prosent i året i takt med en forventet befolkningsvekst, noe som gjør landet til et marked i vekst. Pakistan er likevel et lite marked for norsk næringsliv, da det er store sikkerhetsutfordringer og vanskelig forretningsklima. 

  Norske selskaper i Pakistan er engasjert innen telekommunikasjon, energi, maskiner, maling, tekstiler. Andre bransjer som er av interesse for norsk næringsliv er vannkraft, næringsmidler, tekstil- og klesproduksjon, jordbruk, farmasøytisk industri og IT.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.