• EN
 • Logg inn
 • Eksportkrav ut av Norge

  Fra og med 16.01.2016 har en rekke sanksjoner blitt opphevet:

  • - Forbud mot eksport av nøkkelutstyr og -teknologi til olje- og gassektoren
  • - Forbud mot eksport av nøkkelskipsutstyr og -teknologi
  • - Forbud mot import, kjøp og transport av råolje eller oljeprodukter fra Iran
  • - Forbud mot import, kjøp og transport av petrokjemiske produkter fra Iran
  • - Forbud mot import, kjøp og transport av naturgass fra Iran
  • - Forbud mot eksport av edle metaller, sedler og mynter
  • - Forbud mot bank- og finansieringstjenester samt forsikring av visse virksomheter
  • - Krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for overføring av penger over visse terskelverdier
  • - Forbud mot teknisk og finansiell bistand tilknyttet overnevnte forbud


  I tillegg fjernes en rekke iranske personer og enheter innen olje, gass, shipping og finanssektoren, samt iranske banker og finansielle institusjoner, fra sanksjonslisten. Lister over slettingene er vedlagt EUs rådsvedtak nr. 2015/1862.

  Det eksisterer fortsatt forbud mot handel med flerbruksvarer og -teknologi. Det er også forbud mot eksport av utstyr som kan brukes til undertrykkelse av egen befolkning, telekommunikasjonsutstyr egnet til undertrykking og overvåking. Det er forbud mot all teknisk bistand, meglervirksomhet og andre tjenster tilknyttet varer og teknologi oppført i UDs vareliste I. Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet for sanksjonerte personer og enheter.

  Salg av militært materiell er utelukket. Norge har tilsluttet seg EU sanksjoner.

  Selgere av utstyr med USA-komponenter kan risikere å komme på amerikansk "svarteliste" på grunn av USAs meget strenge eksportrestriksjoner overfor Iran. Dette gjelder også varer med opprinnelse i USA som reeksporteres fra Norge, og bruken av Amerikanske dollar i handelen. Les mer under betaling.

  Veiledning om USAs nasjonale regelverk for eksport til Iran.

  Det er for øvrig eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler på sitt område. Er du i tvil om det foreligger eksportrestriksjoner ta alltid kontakt med UDs seksjon for Eksportkontroll.

  Mer informasjon:

  /