Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen spesielle restriksjoner. Den filippinske pesoen er konvertibel for gjeldene kontotransaksjoner, dvs. dagens handel med varer og tjenester. Valutaen er ikke fult konvertibel. Valutene må ikke bli overført ut av landet, og det eksisterer et system for kapitalkontroll med dokumentasjons og konvesjonskrav for valutakonvertering.

Kredittinformasjon
Finansielle opplysninger om børsnoterte, store selskaper og offentlige selskaper er lett tilgjengelig. IFRS-lignende rapporterings- og revisjonskrav for disse selskapene ble introdusert i 2005 (Philippine Financial Reporting Standards). I 2010 ble det introdusert en forenklet regnskapsstandard basert på internasjonal praksis for små og mellomstore bedrifter (PFRS for SME).

Åpen regning
Forekommer. Betalingsforsinkelser kan forekomme. Bør kun anvendes når kundens kredittverdighet er tilstrekkelig god. Kredittid kan variere fra 30 til 180 dager.

Dokumentinkasso
Forekommer ved etablerte forretningsforbindelser. Vilkår kan variere, enten CAD eller 30-60 dager for D/A.

Remburs
Anbefales. Vanlig. Betalingsforsinkelser forekommer. Velg filippinsk bank i samråd med din norske bank. Ved åpning av remburs må det foretas en deponering av penger (kjøper).

Garantier
O/d-garantier forekommer. Bank til bank-garantier er vanlig. I stedet for betalningsgarantier åpnes ofte Standby Remburser.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpent.
Ateradius: Åpent.
Euler Hermes: Åpent.
Trygg forsikring: På forespørsel.
Coface: Åpen.

Morarente
Salgskontrakten bør inneholde en klausul som spesifiserer morarentesatsen eller beløpet.

Påminnelse- og inkassorutiner
Telefon og telefaks anvendes i stor utstrekning. Ved inkasso overleveres kravet ofte med bud eller som rekommandert brev. Seriøst inkassofirma bør brukes.

Eiendomsrettsforbehold
Mulighet for registrering av løsøre så vel som fast eiendom gis etter filippinsk rett. Krav må registreres i et offentlig register spesielt opprettet for dette formål.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Filippinene om iverksetting av privatrettslige dommer.

Filippinene har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Ti år ved skriftlig avtale/kontrakt.

Veksel
Veksel anvendes sjelden.

Annet
I følge flere internasjonale undersøkelser er korrupsjon generelt og hos toll- og avgiftsmyndighetene spesielt et betydelig problem ved vareforsendelser til Filippinene.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
12th Floor, DelRosarioLaw Centre
21st Drive corner 20th  Drive
Bonifacio Global City, 1630 Taguig City, Metro Manila

KONTAKT AMBASSADEN

Filippinene er mer vestlig orientert enn de fleste landene i regionen, da landet har vært både spansk og amerikansk koloni tidligere. Etter etablering av et norsk-filippinsk handelskammer i 2011, har interessen for norsk næringsliv og norsk teknisk og forvaltningsmessig kompetanse blitt etterspurt, særlig innen vannkraft, olje og gass. 

Filippinene har et dynamisk marked sammenlignet med andre land i regionen. I 2016 hadde Filippinene en sterkere vekst enn nabolandene, hovedsakelig drevet av en vekst i service- og industrisektoren. I takt med at økonomien vokser, vokser også konsummarkedet i landet og antall statlige investeringer. Videre har regjeringen i Filippinene planer om å reformere skattesystemet, øke statlige investeringer ytterligere og forenkle prosedyrer knyttet til investeringer. 

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.