• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Sertifikater fra rette myndigheter kreves for blant annet matvarer, medisinske produkter, insektmidler, blyarsenat, soppmidler, kjøtt og kjøttprodukter om at produktene er godkjent i Norge. Legalisering er nødvendig.
  Sunnhetssertifikat og importtillatelse kreves for innførsel av kjøttprodukter og levende dyr. Legalisering er nødvendig.

  "Photosanitary certificate" kreves ved innførsel av frukt, grønnsaker, planter og planteprodukter samt frø. Legalisering nødvendig.

  Standarder
  Filippinene er fullt medlem av ISO
  Filippinenes Nasjonale standardorganisasjon er Bureau of Philippine Standards.

  Immaterielle rettigheter
  Filippinene er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. 

  Merking av varer
  Alle varer skal tydelig merkes med opprinnelsesland. Minimumskrav til merking er et registrert merkevare, et registrert firmanavn adresse på produsent, navn på importør og evt. distributør (den som pakker om). Merking skal være på engelsk eller spansk.

  Myndighetene kan kreve ekstra informasjon for spesifikke produkter. Da myndighetene har rett til å holde tilbake varer med mangelfull eller feilaktig merking, anbefales eksportøren å sende etiketter eller lignende til importøren for godkjenning før forsendelsen av varene. Der er egne regler for mat, farmasøytiske produkter og tekstiler.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  12th Floor, DelRosarioLaw Centre
  21st Drive corner 20th  Drive
  Bonifacio Global City, 1630 Taguig City, Metro Manila

  KONTAKT AMBASSADEN

  Filippinene er mer vestlig orientert enn de fleste landene i regionen, da landet har vært både spansk og amerikansk koloni tidligere. Etter etablering av et norsk-filippinsk handelskammer i 2011, har interessen for norsk næringsliv og norsk teknisk og forvaltningsmessig kompetanse blitt etterspurt, særlig innen vannkraft, olje og gass. 

  Filippinene har et dynamisk marked sammenlignet med andre land i regionen. I 2016 hadde Filippinene en sterkere vekst enn nabolandene, hovedsakelig drevet av en vekst i service- og industrisektoren. I takt med at økonomien vokser, vokser også konsummarkedet i landet og antall statlige investeringer. Videre har regjeringen i Filippinene planer om å reformere skattesystemet, øke statlige investeringer ytterligere og forenkle prosedyrer knyttet til investeringer. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.