Eksportkrav ut av Norge

Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. 

/
İhsan Deniz Kılıçoğlu

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
ISR Plaza, 11th floor 69
Nizami Street Baku
Azerbaijan


KONTAKT AMBASSADEN

Aserbajdsjan har lange tradisjoner for olje- og gassvirksomhet, og har lenge vært et attraktivt marked for internasjonale selskaper. Myndighetene i Aserbajdsjan har lagt til rette for at internasjonale selskaper skal kunne etablere seg i denne sektoren. 

Aserbajdsjan importerer hovedsakelig råvarer til industrien, maskiner og matvarer. Norsk leverandørindustri er representert med flere selskaper. 

Selv om korrupsjon fortsatt er en utfordring, har Aserbajdsjan gjennomført reformer som har ført til at landet klatrer på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering. Reformene som har trådt i kraft gjelder blant annet kontraktslovverk, innhenting av kreditt og beskyttelse av investorer. 

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.