• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter som animalske produkter.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Legalisering og visering
  Bare hvis det er påkrevet av importør.

  Juridisk system
  Basert på det tyskromerske rettssystemet.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  /
  İhsan Deniz Kılıçoğlu

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  ISR Plaza, 11th floor 69
  Nizami Street Baku
  Azerbaijan


  KONTAKT AMBASSADEN

  Aserbajdsjan har lange tradisjoner for olje- og gassvirksomhet, og har lenge vært et attraktivt marked for internasjonale selskaper. Myndighetene i Aserbajdsjan har lagt til rette for at internasjonale selskaper skal kunne etablere seg i denne sektoren. 

  Aserbajdsjan importerer hovedsakelig råvarer til industrien, maskiner og matvarer. Norsk leverandørindustri er representert med flere selskaper. 

  Selv om korrupsjon fortsatt er en utfordring, har Aserbajdsjan gjennomført reformer som har ført til at landet klatrer på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering. Reformene som har trådt i kraft gjelder blant annet kontraktslovverk, innhenting av kreditt og beskyttelse av investorer. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.