Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Den aserbajdsjanske nasjonalbanken regulerer salg og kjøp av utenlandsk valuta. Aserbadsjan er kontantenes land. Reisesjekker og kredittkort er vanligvis ikke akseptert.

Åpen regning
Anbefales ikke, unntatt ved forskuddsbetaling.

Dokumentinkasso
Forekommer, men frarådes på grunnlag av betalingsforsinkelser.

Remburs
Vanlig. Bekreftet og ugjenkallelig remburs anbefales. 60-90 dagers kredittid er vanlig.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Ateradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.
Coface: På forespørsel.


Annet
De største problemene med å utføre handel i Aserbajdsjan er knyttet til endemisk korrupsjon, anskaffelse av finansieringstjenester, kompliserte skatteregler og et ineffektivt byråkrati. Olje-sektoren i Aserbajdsjan er imidlertid svært lønnsom, og betalingsriskikoen innenfor denne sektoren anses som lav.

/
İhsan Deniz Kılıçoğlu

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
ISR Plaza, 11th floor 69
Nizami Street Baku
Azerbaijan


KONTAKT AMBASSADEN

Aserbajdsjan har lange tradisjoner for olje- og gassvirksomhet, og har lenge vært et attraktivt marked for internasjonale selskaper. Myndighetene i Aserbajdsjan har lagt til rette for at internasjonale selskaper skal kunne etablere seg i denne sektoren. 

Aserbajdsjan importerer hovedsakelig råvarer til industrien, maskiner og matvarer. Norsk leverandørindustri er representert med flere selskaper. 

Selv om korrupsjon fortsatt er en utfordring, har Aserbajdsjan gjennomført reformer som har ført til at landet klatrer på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering. Reformene som har trådt i kraft gjelder blant annet kontraktslovverk, innhenting av kreditt og beskyttelse av investorer. 

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.