• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Det stilles krav til bl.a. kjemikalier, kosmetikk, elektrisk og elektronisk utstyr. som kan kreve at det foreligger et Free sales sertificate eller Certificate of Conformity ved import.

  Farmasøytiske produkter, medisiner og medisinsk utstyr må registreres, og importør må også ha en godkjenning fra myndighetene for å kunne importere denne typen varer. Det stilles også krav til merking, som kan innebære krav om å fremlegge et Health Certificate ved import.

  Det er viktig å ha en god dialog med kjøper for å avklare hvilke krav som evt. Stilles til det aktuelle produktet.

  Standarder

  Aserbajdsjan er fullt medlem av ISO
  Aserbajdsjans nasjonale standard organisasjon er Azerbaijan State Center of Standardization and Metrology (AZGOST).

  For enkelte varer kreves en Decleration of Conformity for å dokumentere samsvar med de nasjonale aserbajdsjanske standardene.

  CE-merkede produkter kan aksepteres å være i samsvar med nasjonale standarder, men det kan forekomme at varene skal forhånds inspiseres.

  Immaterielle rettigheter
  Aserbadsjan er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Aserbadsjan har inngått avtale med EU om å implementere EU direktiv som gjelder beskyttelse av immaterielle rettigheter samt investeringer.

  Merking av varer
  Produktene skal være merket med opprinnelsesland. Merking skal være på Azeri.
  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for mat- og landbruksprodukter. Disse varene må være merket med følgende:

  • Navn og merke på produkt
  • Navn og adresse til produsent
  • Opprinnelsesland
  • Holdbarhetsdato (hvis varen har en holdbarhet på under 3 mnd, skal merkingen inkludere dag, måned og år for utløp. Har varen en holdbarhet på over 3 mnd. Men mindre enn 18 mnd. Må måned og år angis. Produkter med en varighet på over 3 år er ikke tillatt å selge).
  • Næringsinnhold og kaloriverdier
  • Netto vekt (g eller kg)
  • Brukerinstruksjoner
  • Navn og type emballasjemateriale
  • Lagringsinstruksjoner
  • Lisensiering og sertifiseringsinformasjon
  • Spesielle advarsler (dersom nødvendig)
  /
  İhsan Deniz Kılıçoğlu

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  ISR Plaza, 11th floor 69
  Nizami Street Baku
  Azerbaijan


  KONTAKT AMBASSADEN

  Aserbajdsjan har lange tradisjoner for olje- og gassvirksomhet, og har lenge vært et attraktivt marked for internasjonale selskaper. Myndighetene i Aserbajdsjan har lagt til rette for at internasjonale selskaper skal kunne etablere seg i denne sektoren. 

  Aserbajdsjan importerer hovedsakelig råvarer til industrien, maskiner og matvarer. Norsk leverandørindustri er representert med flere selskaper. 

  Selv om korrupsjon fortsatt er en utfordring, har Aserbajdsjan gjennomført reformer som har ført til at landet klatrer på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering. Reformene som har trådt i kraft gjelder blant annet kontraktslovverk, innhenting av kreditt og beskyttelse av investorer. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.