• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. Internasjonale transaksjoner i KRW er regulert, regelverket kan være utfordrende å tolke. 

  Kredittinformasjon
  Bøsrnoterte selskap gjennomfører en internasjonal rapporteringsstandard (IFRS) og årsregnskap fra børsnoterte foretak er tilgjengelige via DART (Data Analysis, Retrieval and Transfer System) som er administrert av Financial Supervisory Service. Kredittstatus og regnskapsinformasjon på mindre foretak er svært vanskelig å få tak i.
  Den internasjonale standarden er frivillig for SMB foretak. Unoterte selskap følger Korean Accounting Standards for Non-Public Entities, og som ikke går like detaljert gjennom regnskapet.

  Åpen regning
  Vanlig. Mest anvendt mellom foretak som har veletablert samarbeidsforhold. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer både som Documents agist Payment (D/P) og Documents against Acceptance (D/A).

  Remburs
  Anbefales. Brukes spesielt ved store kontrakter og nye handelspartnere. Forekommer både avistabetalinger og som tidsremburs. 

  Garantier
  O/D-garantier forekommer. 

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente ved rettslige tiltak er vanligvis mellom 5 og 20 prosent, men kan variere avhengig av den respektive avtalen. Ifølge Korean Commercial Law kan ikke morarenten overstige 39 prosent.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Skriftlige påminnelser og inkassobrev før rettslige tiltak. Ingen entydig praksis.

  Eiendomsrettsforbehold
  I Sør-Korea anvendes en avtaleform (Yangdo Tambo) mellom kjøper og selger der selgeren angir at eiendomsretten forblir hos han, mens kjøperen får lagre varen.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Sør-Korea om iverksetting av privatrettslige dommer. 
  Sør-Korea har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Finnes ikke.

  /
  Ueo Khee, Unsplash.com

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Seoul
  Den norske ambassaden i Seoul

  Som vår nest største handelspartner i Asia, og Norges femte største marked, byr Sør-Korea på markedsmuligheter innen maritim sektor, sjømat, fornybar energi, helse, elektronikk og IT. Norge har gjennom EFTA frihandelsavtale med Sør-Korea.

  Det kan være utfordrende å komme inn på det Sørkoreanske markedet, da det er dominert av en håndfull familieeide selskaper. Etablering av sterke forretningsrelasjoner er nødvendig for å lykkes og kan kreve jevnlige besøk til landet og kontakt med en lokal representant.

  Sør-Korea er et av de landene i verden som bruker mest penger på bedriftsutvikling og forskning, i tillegg til å være rangert som nr. 5 på Ease of Doing Business index av Verdensbanken. Dette har gjort at Sør-Korea på få tiår har utviklet seg til et økonomisk og teknologisk foregangsland, med enorme muligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.