• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Sør Koreas Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - koreansk hovedhavn 35-40 dager.

  Vel utbygget vei- og jernbanenett, men kapasitetsproblemer på grunn av stor gods- og persontrafikk.

  Transportforsikring
  Ingen spesielle restriksjoner unntagen at forsikringsdokumentene bør sendes med resten av dokumentasjonen. Dette gjelder særlig ved CIF og CIP der selger skal tegne forsikring på kjøpers vegne.

  Tollflyplasser
  Pusan, Seoul/Incheon

  Importhavner
  Pusan(Busan) er blant verdens største containerhavner og også en viktig transitthavn i Nordøst-Asia. Ellers Inchon, Pohang, Ulsan, Yosu.

  Frisoner
  Masan, Daebul, Donghae, Yulchon, Ulsan, Iksan og Kimjae.

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Sør-Korea trådte i kraft 01.09.2006.
  Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.
  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen.
  I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Sør-Korea avtalen er det kun fakturaerklæring som benyttes.
  Ved eksport til Sør-Korea skal "NO" oppgis som opprinnelsesland.

  EU har inngått frihandelsavtale med Sør-Korea fra 01.07.2011.

  Fortolling og lagring
  Varer må legges frem til fortolling umiddelbart etter ankomst. Mottaker kan på forhånd sende fortollingsdokumenter før ankomst av varene. For flyfrakt en dag før ankomst, andre transportmidler fem dager. Varer må fortolles innen 30 dager. Etter denne fristen legges de inn på tollager, hvor de kan lagres i to til seks måneder (forlengelse til ett år er mulig).

  Etter nevnte perioder kan varene bli solgt på auksjon. Fristene praktiseres strengt.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet.
  Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, samt utstillinger og messer.

  /
  Ueo Khee, Unsplash.com

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Seoul
  Den norske ambassaden i Seoul

  Som vår nest største handelspartner i Asia, og Norges femte største marked, byr Sør-Korea på markedsmuligheter innen maritim sektor, sjømat, fornybar energi, helse, elektronikk og IT. Norge har gjennom EFTA frihandelsavtale med Sør-Korea.

  Det kan være utfordrende å komme inn på det Sørkoreanske markedet, da det er dominert av en håndfull familieeide selskaper. Etablering av sterke forretningsrelasjoner er nødvendig for å lykkes og kan kreve jevnlige besøk til landet og kontakt med en lokal representant.

  Sør-Korea er et av de landene i verden som bruker mest penger på bedriftsutvikling og forskning, i tillegg til å være rangert som nr. 5 på Ease of Doing Business index av Verdensbanken. Dette har gjort at Sør-Korea på få tiår har utviklet seg til et økonomisk og teknologisk foregangsland, med enorme muligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.