Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Lisens kreves imidlertid ved import av kjøttprodukter, planter, farmasøytiske produkter og medisiner, farlige kjemikalier, våpen, filmer og videoer. Se toll- og dokumentdatabasen Mendel for hva som gjelder ditt produkt, og det anbefales tett dialog med importør. 

Alle produsenter, importører og grossister som selger medisinsk utstyr må ha lisens under Health Sciences Authority (HSA). Alt medisinsk utstyr må også være registrert fra samme dato. 

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

Clean report of findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Juridisk system
Basert på angloamerikansk rett.

Leveringsbetingelse
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Singapore
Den norske ambassaden i Singapore

Singapore er et handelsknutepunkt, finanssentrum og driver for høyteknologisk utvikling innenfor maritim sektor, fornybar energi og smarte byer og samfunn. Singapore er som følge av politisk stabilitet, engelsk forretningsspråk, minimal korrupsjonsfare og et trygt samfunnsliv det enkle og ideelle utgangspunkt for å nå de store vekstmarkedene i Asia. Universitetene og forskningsinstitusjonene er av de høyest rankede i verden. Økosystemet rundt entreprenørskap og kommersialisering av nye ideer er innovativt, velutviklet og ressurssterkt.