Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Tilgangen på informasjon er god i børsnoterte selskap. For å få informasjon om "Private Companies" må man henvende seg direkte til bedriften, det er varierende hvor detaljert informasjon man får.

Åpen regning
Vanlig mellom bedrifter med langvarige forretningsforbindelser, særlig overfor europeiske leverandører. 
Kredittid avhenger av type varer og varierer mellom 30 og 120 dager. Kassarabatter forekommer og varierer mellom 5 og 10%. 

Dokumentinkasso
Forekommer.

Remburs
Anbefales for store kontrakter og ved nye forretningsforbindelser. Stand-by remburser (SBLC) forekommer.

Garantier
O/D-garantier forekommer. Indirekte garantier er vanlige.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Ateradius: Åpen.
Euler HermesÅpen.
Trygg forsikring: På forespørsel.
Coface: Åpen.

Morarente
Morarente ved fakturering i SGD er gjeldende markedsrente pluss 5-6%.

Påminnelse- og inkassorutiner
Bruk jurist ved inkassotiltak. Handel med verdi opp til SGD 20.000 kan behandles i Small Claims Tribunal. Deretter er det The Magistrates Court som håndterer krav opp til SGD 60 000. Neste steg er The District Court med beløp opp til 250 000 SGD. The High Court håndterer krav over 250 000 SGD.

Eiendomsrettsforbehold
Ingen sikre opplysninger.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Singapore om iverksetting av privatrettslige dommer. 
Singapore har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Foreldelsesfristen for beløp under 10.000 SGD er seks år. Forøvrig ingen foreldelsesfrist.

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Singapore
Den norske ambassaden i Singapore

Singapore er et handelsknutepunkt, finanssentrum og driver for høyteknologisk utvikling innenfor maritim sektor, fornybar energi og smarte byer og samfunn. Singapore er som følge av politisk stabilitet, engelsk forretningsspråk, minimal korrupsjonsfare og et trygt samfunnsliv det enkle og ideelle utgangspunkt for å nå de store vekstmarkedene i Asia. Universitetene og forskningsinstitusjonene er av de høyest rankede i verden. Økosystemet rundt entreprenørskap og kommersialisering av nye ideer er innovativt, velutviklet og ressurssterkt.