• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesiell formular forlanges. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. 
  Fakturaen skal angi FOB og CIF verdi samt separate frakt- og forsikringskostnader, i tillegg til eventuelle rabatter.

  Fakturaerklæring
  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Singapore og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Singapore avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Varesertifikat EUR.1 kan ikke benyttes.

  Opprinnelsesbevis
  Ingen utenom fakturaerklæring for å oppnå tillfordeler. Kan bli etterspurt i kontrakt som en del av remburs kravene. 

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Singapore
  Den norske ambassaden i Singapore

  Singapore er et handelsknutepunkt, finanssentrum og driver for høyteknologisk utvikling innenfor maritim sektor, fornybar energi og smarte byer og samfunn. Singapore er som følge av politisk stabilitet, engelsk forretningsspråk, minimal korrupsjonsfare og et trygt samfunnsliv det enkle og ideelle utgangspunkt for å nå de store vekstmarkedene i Asia. Universitetene og forskningsinstitusjonene er av de høyest rankede i verden. Økosystemet rundt entreprenørskap og kommersialisering av nye ideer er innovativt, velutviklet og ressurssterkt.