• EN
 • Logg inn
 • Akvakultur og fiskeriteknologi: muligheter og utfordringer

  Tatt i betraktning faktorer som befolkning, økonomi, inntekt, livskvalitet og mattrygghet i Kina, har norske bedrifter innen sjømat og marin bioteknologi mulighet til å eksportere mer sjømat og marine bioprodukter. Hvis vi ser på utviklingsfakta for hele verdikjeden innen akvakulturindustrien i Kina, har Norge et godt omdømme og kan by på mange muligheter når det gjelder eksport av teknologi, utstyr og tjenester.

  Sjømat og marine bioprodukter
  Med grunnlag i markedsetterspørsel og forbrukstrender innen import av høykvalitets sjømat, mattilskudd laget av sjømat, protein eller peptider og Omega-3-produkter, er det et betydelig potensial for økt eksport av alle sjømattyper og -produkter fra Norge til Kina.

  Landbruksprodukter
  Eksport av landbruksprodukter fra Norge til Kina er lav. På grunn av sterk markedsetterspørsel i Kina er noen norske bedrifter likevel interesserte i å eksportere meieriprodukter, kjøtt- og biprodukter, biologisk material som anvendes i gårdsdrift for fe.

  Akvakultur
  Kina produserer årlig 50 millioner tonn akvatiske matprodukter, og er i behov av støtte som oppdatert teknologi, utstyr og tjenester tilknyttet akvakultur. Norge kan eksportere rogn fra atlanterhavslaks, fiskemel, krillmel, fiskefôr, fiskevaksiner, landbasert RAS, oppdrettsutstyr for offshoreoppdrett, ingeniørteknologi, kunnskap og tjenester, moderne brønnbåter osv.

  Felles interesse i gjensidig gunstig FoU og forretningssamarbeid gir muligheter også innenfor utvikling av nye arter, utvikling av teknologi og utstyr for havoppdrett, økologisk havoppdrett osv.

  Fiskeriteknologi
  Kommunikasjon og aktiviteter mellom den norske og den kinesiske fiskeindustrien byr på forretningsmuligheter, som design av krilltrålere, fiskenett, design av tau og fiskekroker, produksjon og eksport, fabrikkanlegg om bord i båt, ekkolodd og noen elektroniske nisjeinstrumenter om bord i båt.

  Utfordringer
  Muligheter og utfordringer eksisterer side om side i det kinesiske markedet. Markedstilgang er fortsatt et problem for noen produkter. Det vil være avgjørende å løse dette for å øke eksport fra Norge til Kina av laks, fiskemel, krillmel, fiskeolje, fiskefôr, rogn fra atlanterhavslaks for akvakultur, marine bioprodukter for mennesker og noen landbruksprodukter.

  Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med vår rådgiver:
  Ji Wu Zhang
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Kina
  Ji.wu.zhang@innovationnorway.no  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Kina er vår viktigste handelspartner i Asia og har i de siste årene hatt en høy stabil økonomisk vekst som betyr et voksende forbrukermarked. Som en av verdens mest dynamiske internettbaserte økonomier, er smarttelefonene det mest sentrale verktøyet for forbrukerne for kjøp av produkter, tjenester og opplevelser.

  Kina ønsker å utvikle tjenestesektoren, redusere innslaget av tungindustri og oppgradere industrisektorene i landet. Disse endringene betyr markedsmuligheter innen grønne smarte byer, entreprenørskap, helse og velferdsteknologi, bioøkonomi, kreative næringer, olje/gass og maritime tjenester.

  Skal du satse i Kina må du tenke langsiktig og bygge relasjoner. Statlig styring og offentlig eide selskaper spiller en stor rolle, derfor kan det være avgjørende å ha en god relasjon til offentlige myndigheter. I følge norsk næringsliv i Kina, oppfattes de største problemene knyttet til «red tape» og byråkrati, skattespørsmål og regulatoriske forhold til egen sektor. Kina er et krevende marked hvor det er lett å gjøre feil.