• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Innførselslisens kreves normalt ikke, men enkelte varegrupper er underlagt innførselsrestriksjoner. For mer informasjon om enkelt produkter, anbefales å kontakte tollmyndighetene i Japan.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på tyskromersk rett med elementer av angloamerikansk rett og japanske tradisjoner.

  Et komplisert distribusjonssystem vanskeliggjør kontakten med sluttbrukeren. Over halvparten av all handel skjer gjennom de store handelshusene.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  Det er ikke uvanlig å gi tilbud til japanske kunder på F- (FCA, evt FOB) eller C-betingelser. En viss varsomhet tilrås med hensyn til å selge på D-betingelser på grunn av japanske restriksjoner knyttet til innlandstransport.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tokyo
  Den norske ambassaden i Tokyo

  Som verdens tredje største økonomi er Japan en økonomisk og demografisk trendsetter, med stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi.

  Norge eksporterer for det meste fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gjør Japan til et ideelt marked for nyskapende norske bedrifter.

  Japan er et utfordrende marked, hvor det er fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvalitet på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.