• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige. Kredittopplysninger inneholder i mange tilfelle en del tekst og kan være vanskelig å finne ut av.

  Be om bankreferanse dersom firmaet ikke er internasjonalt kjent.

  Åpen regning

  Vanlig, særlig mellom langvarige forretningsforbindelser. Kredittid er 30-90 dager, men avhenger ellers av varetype og sektor. Kassarabatter anvendes vanligvis ikke. Elektronisk pengeoverføring mellom bankene vanlig.

  Dokumentinkasso
  Vanlig overfor veletablerte forretningsforbindelser.

  Remburs
  Anbefales ved mellomstore og store kontrakter, og ved inngåelse av nye forretningskontrakter.

  Garantier
  O/D- og P/B-garantier forekommer. Direktegarantier adviseres vanligvis via japansk bank.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen. 
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface:
  Åpen.

  Morarente
  Dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene, skal den lovbestemte rentesatsen på 6% per år gjelde. Maksimal morarente som kan avtales er 29,2 %.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To påminnelser, telefonsamtaler,  to inkassokravbrev, hvorav det andre sendes rekommandert. Telefonsamtale, deretter rettslige tiltak.

  Eiendomsrettsforbehold
  Partene kan avtale eiendomsrettsforbehold som gjelder inntil full betaling har funnet sted.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Japan om iverksetting av privatrettslige dommer.

  Japan har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  I Japan er det en sterk tradisjon for så langt som mulig å løse tvister diskret via megling og voldgift før domstolene bringes inn.

  Foreldelsfrist 
  Ved kommersielle fordringer fem år.

  Andre forhold
  For innenlands betaling i Japan anvendes et gjeldsbrev (tegata). Dette er et gjeldsbrev med en bestemt forfallsdato (eks. 30 dager etter varemottak), som utstedes av kjøper til selger og er betalbart i den japanske banken hvor kjøper har konto. Ved forfall skal gjeldsbrevet betales gjennom clearing, på samme måte som en sjekk. 

  Selger og mottaker av tegata kan innløse gjeldsbrevet i kontanter før forfall ved at hans bankforbindelse diskonterer gjeldsbrevet. Denne typen gjeldsbrev har vanligvis ingen betalingsgaranti. Mottakeren (selgeren) må derfor være inneforstått med risikoen for at gjeldsbrevet ikke betales.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tokyo
  Den norske ambassaden i Tokyo

  Som verdens tredje største økonomi er Japan en økonomisk og demografisk trendsetter, med stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi.

  Norge eksporterer for det meste fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gjør Japan til et ideelt marked for nyskapende norske bedrifter.

  Japan er et utfordrende marked, hvor det er fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvalitet på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.