• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Det japanske markedet er preget av en del særskilte krav til utforming og merking av produkter som avviker fra internasjonale standarder. Produktkravene gjelder som oftest ikke bare utforming av produktet, men omfatter gjerne også krav til emballasje og forpakning, merking, testing, transport og oppbevaring (evt installasjon).

  Korrekt forpakning og merking er viktig for å sikre en uproblematisk fortolling. Det er derfor viktig å ha satt seg godt inn i hva som gjelder for de aktuelle varene som skal eksporteres. Det kan være svært nyttig å ha en lokal representant i Japan eller benytte seg av et transportselskap eller tollspesialist som har god forståelse for det Japanske markedet og rutiner knyttet til import og eksport.

  Japan har en omfattende merkings- og sertifiseringsordning kalt JIS. Produkter det stilles krav til, skal som oftest sertifiseres ved inspeksjon og testing før merket påføres. Før dette er på plass er det ikke tillatt å selge produktet på det japanske markedet. Dette kan også gjelde utstillingsprodukter til messer osv.

  Standarder

  Japan er fullt medlem av ISO.
  Japans nasjonale standard organisasjon er Japanese Industrial Standards Committee.

  Det finnes to typer standarder i Japan: tekniske standarder som er obligatoriske å følge, og frivillige standarder. Samsvar med frivillige standard- og merkeordninger kan innebære en stor konkurransefordel.

  De nasjonale standardene kalles Japan Industrial Standards (JIS). Det finnes både frivillige og obligatoriske JIS-standarder. Liste over nylige publiserte JIS- standarder finnes på Japan Standards Association.

  Alle produkter som omfattes av en JIS- standard testes og verifiseres før det påføres JIS-merket. Informasjon om verifiseringsprosessen finnes på JISC. Godkjente akkrediteringsorganer som kan utføre verifisering av produkter finnes på nettsiden til Japan Accreditation System for Product Certification Bodies of JIS Mark (JASC)

  The Japan Agricultural Standards (JAS) er en annen form for frivillig standardiseringsordning for landbruksprodukter. De er for øvrig meget utbredt og vanlige å bruke. Mer informasjon om JAS finnes på Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) nettsider.

  EU og Japan har et tett samarbeid for å få til gjensidig godkjenning av standarder. Alle CE-merkede produkter anses å være i samsvar med nasjonale standarder i Japan. (Samsvarserklæring må fremlegges.)

  Immaterielle rettigheter
  Japan er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer 
  All merking skal være på japansk. Engelsk oversettelse kan brukes i tillegg. Krav til merking av produkter gjelder stort sett først når produktet skal ut på det japanske markedet, og ikke ved tollklarering. Det er derfor vanlig at det er importør i Japan som plasserer merking på produktene. For å være sikker på at produktene innfrir alle produktkrav og er riktig merket, er det derfor viktig med en god dialog med Japansk importør.

  Alle varer skal merkes med opprinnelsesland.

  Andre produkt og dokumentkrav
  Det er spesielle merkekrav for husholdningsvarer, elektrisk utstyr, kjemikalier, matvarer, drikkevarer, genmodifiserte organismer (GMOs), dyrefor og animalske tilsetningsstoffer og medisinsk utstyr.

  Krav til merking av matvarer, hvor næringsinnhold for prosessert mat også ble obligatorisk. I tillegg skal varens navn og betegnelse, nettovekt i gram, "best before ...-dato", navn og adresse til den japanske importør samt eventuelle tilsetningsstoffer oppgis.

  Telekommunikasjonsutstyr krever innførselstillatelse, og det skal fremlegges en samsvarserklæring. Samsvarserklæringer basert på EU-standarder aksepteres.
  Elektrisk utstyr skal også ha samsvarserklæring, og her er det også samsvarserklæring basert på EU-standarder akseptert. (Dersom produktene er CE-merket så trengs ikke ytterligere godkjenning av japanske myndigheter).

  Medisinsk utstyr og legemidler skal forhåndsregistreres, og merkes med produsentens navn og adresse. Det stilles også egne krav til merking av medisinske produkter.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tokyo
  Den norske ambassaden i Tokyo

  Som verdens tredje største økonomi er Japan en økonomisk og demografisk trendsetter, med stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi.

  Norge eksporterer for det meste fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gjør Japan til et ideelt marked for nyskapende norske bedrifter.

  Japan er et utfordrende marked, hvor det er fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvalitet på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.