Eksportdokumenter

Faktura  
Ingen spesiell formular forlanges. Fakturaen bør skrives ut i tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt.

Det er viktig å påføre fakturanummer og navn på eventuell ankomsthavn.

Opprinnelsesbevis 
Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, matvarer, frø, planter og planteprodukter.

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Tokyo
Den norske ambassaden i Tokyo

Som verdens tredje største økonomi er Japan en økonomisk og demografisk trendsetter, med stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi.

Norge eksporterer for det meste fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gjør Japan til et ideelt marked for nyskapende norske bedrifter.

Japan er et utfordrende marked, hvor det er fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvalitet på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.