• EN
 • Logg inn
 • Transport og tollforhold

  Japans Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo - japansk havn er 30-35 dager.

  De store flyselskapene har gode forbindelser på Japan. Forsendelser via den trans-sibirske jernbanen er også en mulighet.

  Vær oppmerksom på at det på grunn av både nasjonal lovgivning og særegen distribusjonspraksis i Japan er vanskelig å komme utenom bruk av lokalt baserte japanske speditører og transportører for innfortolling og innenlandsfrakt. Dette gjelder også langt på vei for terminalbehandling i havner.

  Vektbegrensninger for innenlandsk containertransport, maksimal lastevekt (payload) normalt 21 tonn. Velutbygd transportnett. Sjø- og veitransport er vanligst.

  Innenriks frakt i Japan er ofte relativt kostbart.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Aomori, Fukuoka, Fukushima, Hakodate, Haneda, Hiroshima, Kagoshima, Komatsu, Kanazawa, Kikakyushu, Kobe, Kure, Nagasaki, Nagoya, Niigata, Osaka, Sapporo, Sendai, Tkakamatsu, Tokio-Haneda, Tokio-Narita, Toyama.

  Importhavner
  De største containerhavnene er Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kobe og Osaka. Andre større havner er Chiba, Kawasaki, Kiire, Kisarazu, Mizushima.

  Forhåndsvarsling av varer
  På grunn av en økt bevissthet om krav til sikkerhetsprosedyrer er Japan ett av mange land som har innført et obligatorisk forhåndsvarslingssystem for frakt, "Cargo Notification system". Dette er noe som vanligvis blir utført av den ansvarlige transportøren. Notifikasjonen må være mottatt i Japan minimum 24 timer før ankomst ved havn, flyplass eller lignende. Varer som ankommer uten forhåndsmelding kan nektes innførsel i landet, eventuelt kan man oppleve store forsinkelser ved innfortollingen. Forhåndsmeldingen innleveres elektronisk via Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS).

  Frisoner
  Ingen.

  Frihandelsområder
  Japan er med i APEC og TPP.
  Japan har inngått frihandelsavtale med Sveits.

  Fortolling og lagring
  Alle varer må fremlegges ved et tollovervåket område ved ankomst. Varer kan enten fortolles direkte, legges inn på godkjente tollagre, importeres midlertidig, til foredling eller transitteres. Varer som ikke fortolles ved ankomst, kan lagres på tollager inntil 1 måned. Denne fristen kan etter søknad forlenges. Etter denne fristen kan varer bli solgt på offentlige auksjoner eller reeksporteres.
  Ved fortolling må et forsikringsbevis legges frem.

  For AEO (Authorised Economic Operator) godkjente importører og agenter foretas fortolling etter faske og enkle fortollingsprosedyrer. Japan har inngått avtale med andre land, bla EU om gjensidige godkjenninger av AEO godkjente bedrifter.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt, for en verdigrense inntil 5.000 JPY. Vareprøver laget som grunnlag for å bestilling eller for framstilling av varer kan innføres tollfritt. Det samme gjelder lysbilder, filmer og modeller som bare skal anvendes for demonstrasjonsformål. Slike varer må gjenutføres innen et år etter at de er registrert innført.
  Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tokyo
  Den norske ambassaden i Tokyo

  Som verdens tredje største økonomi er Japan en økonomisk og demografisk trendsetter, med stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi.

  Norge eksporterer for det meste fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gjør Japan til et ideelt marked for nyskapende norske bedrifter.

  Japan er et utfordrende marked, hvor det er fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvalitet på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.