• EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi og hydrogen – Et marked i omstilling åpner muligheter

  Det japanske energimarkedet har siden Fukushima ulykken i 2011 gjennomgått en omfattende omstilling. Fra å bygge en langsiktighet rundt kjernekraft er driverne nå innrettet på å øke innslaget av andre klimanøytrale, men kosteffektive løsninger. Kraftmarkedet er inne i siste del av en dereguleringsprosess som åpner opp for nye forretningsmodeller og teknologikonsepter.

  Viktige sektorer
  Japan har hatt insentivordninger for å akselerere innfasing av fornybar kraft, spesielt PV-sol, som nå ligger på 7%. Vind spiller fortsatt en relativt liten rolle, men potensialene, spesielt for offshore vind er store. Her vil utviklingen mye avhenge av hvordan tilnærmingen til andre aktører i havrommet løses. Japan satser stort på å bli en internasjonalt ledende aktør for å realisere globale hydrogen verdikjeder. Landets veikart for hydrogen skisserer klare mål for sluttbruk, både i transport og kraftsektoren, der storskala import av karbonfri hydrogen er offisiell energipolitikk. Smarte løsninger for bruk av hydrogen og batterier som energilager for å kompensere for et fortsatt lite dynamisk kraftnett er etterspurt, likeså materialer og teknologier til dette.

  Inngang i energimarkedet
  Utvikling av markedet er av stor energisikkerhetsmessig betydning for Japan. Forståelsen av de politiske driverne for valg av løsninger er grunnleggende i tilnærmingen. Tilknytningen til og bruk av lokale partnere og aktører er ofte en forutsetning for å ta del i denne utviklingen. Langsiktighet, gjerne med en tilknytning til sterke kompetansemiljøer som har definerte nasjonale roller er tilsvarende nødvendig.

  Innovasjon Norge i Tokyo har over tid utviklet et tett samspill med de ulike aktørene i markedet og har derfor opparbeidet et nettverk som gjør det lettere å komme i inngrep. Vi kan bistå med:
  - Markedsanalyser og partnersøk
  - Strategisk rådgivning i inngangsfasen så vel som bistand i dialog med partnere og kunder
  - Myndighetskontakt gjennom vår tilstedeværelse på den norske ambassaden
  - Kobling til andre norske større satsinger, spesielt på områder som hydrogen og offshore vind
  - Workshops, seminarer og nettverksarrangement.

  For mer informasjon, kontakt vår ekspert:
  Svein Grandum
  Spesialrådgiver
  Innovasjon Norge, Japan
  svein.grandum@innovasjonnorge.no  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tokyo
  Den norske ambassaden i Tokyo

  Som verdens tredje største økonomi er Japan en økonomisk og demografisk trendsetter, med stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi.

  Norge eksporterer for det meste fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gjør Japan til et ideelt marked for nyskapende norske bedrifter.

  Japan er et utfordrende marked, hvor det er fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvalitet på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.