• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. Landets valuta, AED Dirham, er i prinsippet fullt konvertibel. Valutakursen beveger seg i forhold til USD innen visse rammer.

  Kredittinformasjon
  Tilgangen på informasjon varierer. Årsregnskap er tilgjengelig for statseide og børsnoterte selskap.
  Informasjon om små firmaer kan være upålitelig. Når det gjelder kredittinformasjon bør riktigheten av denne kryssjekkes med lokal forretningsbank.

  Åpen regning
  Forekommer. Vanligvis mellom selskap som kjenner hverandre meget godt. Normal kredittid er 30-60 dager. Både innenfor offentlig og privat sektor er lange kreditter etterspurt, inntil 180 dager. Vær forsiktig, foreta kredittvurdering.

  Dokumentinkasso
  Forekommer ofte. Vanlig mellom forretningsforbindelser som kjenner hverandre godt. Vær forsiktig, foreta kredittvurdering.

  Remburs
  Vanlig. Anbefales ved inngåelse av store kontrakter med nye forretningsforbindelser. Anbefales også ved lengre kredittider. Rembursen bør være bekreftet. 

  Garantier
  O/D garantier forekommer. Bank til bank garantier (indirekte garantier) er det vanligste.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Åpent.
  Euler Hermes: Åpent.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: Åpent.

  Morarente
  Morarente kan forekomme i kontrakten men den brukes sjelden i praksis. Det er helt og holdent en forhandlingssak, og kan være vanskelig med hensyn til islamsk lov.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Etter skriftlig påminnelse tas det ofte direkte kontakt med kunden, for å få i stand en plan for gjeldsbetaling. Deretter følger evt. rettslige tiltak.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og de Forente Arabiske Emirater om iverksetting av privatrettslige dommer. En privatrettslig dom fra Norge kan imidlertid iverksettes i de Forente arabiske emirater etter rettslig prøvning.

  De Forente Arabiske Emirater har ikke tiltrådt New York- konvensjonen fra 2006 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Varierer fra sak til sak, men en femårsgrense når det gjelder kommersielle fordringer.

  Veksel
  Veksel forekommer, særlig blant selskaper som har samarbeidet i lengre tid. Vekslene kan avaliseres av bank.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Abu Dhabi

  De Forente Arabiske Emirater er den nest største økonomien i den arabiske verden med et marked i rask utvikling. FAE er Norges største handelspartner av Gulflandene, og den største mottakeren av norske varer og tjenester. 

  Med sin strategiske geografiske posisjon er FAE en viktig regional «hub» for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. FAE er også et betydelig marked for re-eksport til andre land. Dubai fungerer som en kommersiell hovedstad også for norske næringslivsinteresser i Asia og Afrika. 

  Norsk næringsliv har hovedvekt på maritim sektor (hovedsakelig Dubai), innen olje- og gass, sjømat og forsvarssektoren (hovedsakelig Abu Dhabi).