• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, stilles ulike produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon om evt.  produktkrav direkte fra importør.

  I samtlige GCC-stater er det innført en ny sertifiseringsordning, Gulf Conformity Mark (G-mark). Dette gjelder bl.a. leketøy og lavspenningsprodukter, og flere produkter vil omfattes av ordningen etter hvert.

  Det finnes et obligatorisk merkesystem for 79 ulike produkter innen forbrukerelektronikk, kjøkkenmaskiner, kjøretøy, kosmetikk og næringsmidler. Merkesystemet kalles ECAS (Emirates Conformity Assesment System). Ordningen stiller bl.a. krav til elsikkerhet, energieffektivitet og kjemikaliehåndtering. Kjemikalieregelverket er langt på vei harmonisert med RoHS-regelverket i EU. Produktene skal leveres med ECAS merke eller være merket med Emirates Quality Mark (EMQ). Ordningen krever at produktene er testet og følges av en testrapport med samsvarserklæring som utstedes av ESMA. Sertifisering kan utføres bl.a. av SGS, Intertek eller TÜV. Samsvarserklæring må fornyes årlig.

  Farmasøytiske produkter må registreres hos helsemyndighetene før import.

  Et Health Certificate kreves ved import av næringsmidler.

  Telecom-utstyr skal registreres hos Telecommunications Regulatory Authority (TRA), 2 vareprøver må sendes, og produktene må merkes i henhold til TRAs krav. Det kreves lokal representant for å søke om nødvendig dokumentasjon. Samsvarssertifikat må fornyes hvert tredje år. 

  Standarder
  Som medlem av Gulf-Cooperation Council (GCC) benyttes en rekke normer som bindende standarder. Dette gjelder for næringsmidler, drikkevarer, farmasøytiske produkter, tilsetnings- og fargestoffer, elektriske artikler, kjemikalier og kjøretøyer.

  De Forente Arabiske Emirater er fullt medlem av ISO.
  Det nasjonale standard organisasjon i de Forente Arabiske Emirater er Emirates Authority for Standardization and Metrology.

  Immaterielle rettigheter
  De Forente Arabiske Emiraterer er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer 
  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt.

  Alle varer må være merket med opprinnelsesland helt ned til hver enkelt del, og det samme gjelder emballasjen. Merket må være permanent.

  Alle konserverte og ferdig pakkede næringsmidler skal være merket med: 
  1) Varenavn 
  2) Produksjonsdato i rekkefølgen dag/måned/år 
  3) Holdbarhetsdato i rekkefølgen dag/måned/år 
  4) Anvendte ingredienser ( i synkende rekkefølge basert på mengde) 

  Alle fett- og oljeingredienser skal angis spesifikt 
  5) Nettovekt eller volum 
  6) Produsentnavn og adresse 
  7) Opprinnelsesland 
  8) Lot nr. 
  9) Instruks for oppbevaring og bruk 
  10) Strekkode  

  Merkingen skal være på arabisk, som kan kompletteres med identisk engelsk tekst. Opplysningen skal gis på selve emballasjen. Etiketter (stickers) tillates, med unntak av datomerking, som må befinne seg på originalemballasjen. For mer informasjon se Food Importers Guide fra Abu Dhabi Food Control Authority. 

  Leketøy og 13 ulike produktgrupper av elektriske forbrukervarer må merkes med G Mark (Elektriske vifter, kjøleskap/frysere, vaskemaskin/tørketrommel, husholdningsapparater (foodprosessor/juicers), brødrister, hårtørkere m.m., elektriske varmeapparater, mikrobølgeovn, koke- og grillapparater, varmtvannsberedere, strykejern, aircondition og stikk-kontakter/uttak). I tillegg skal disse produktene følges av et Gulf Certification Tracking Symbol (GCTS), plassert permanent og synlig på produktene, i tillegg til på bruksanvisning og emballasje. Samsvarserklæringsdokumenter (Gulf Type Examination Certificate) for produktene må fornyes hver 3. år, om det ikke har skjedd endringer i regelverket eller standarder. Se GSOs nettsider for mer informasjon, samt denne guiden for elektriske produkter.

  Andre produkt og dokumentkrav
  Farmasøytiske produkter må registreres hos Ministry of Health i de Forente Arabiske Emirater.

  Med mindre eksportlandet har innført forbud mot import av kinesiske melkeprodukter, må matvareprodukter som har mer enn 15 prosent melkeinnhold ha et sertifikat som viser at produktet ikke inneholder mer enn en viss andel melamin.

  Forbud mot import av kinesiske melkeprodukter.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Abu Dhabi

  De Forente Arabiske Emirater er den nest største økonomien i den arabiske verden med et marked i rask utvikling. FAE er Norges største handelspartner av Gulflandene, og den største mottakeren av norske varer og tjenester. 

  Med sin strategiske geografiske posisjon er FAE en viktig regional «hub» for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. FAE er også et betydelig marked for re-eksport til andre land. Dubai fungerer som en kommersiell hovedstad også for norske næringslivsinteresser i Asia og Afrika. 

  Norsk næringsliv har hovedvekt på maritim sektor (hovedsakelig Dubai), innen olje- og gass, sjømat og forsvarssektoren (hovedsakelig Abu Dhabi).