• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut og signeres i minst fire eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturaen skal inneholde alle relevante opplysninger, se fullstendig liste i toll- og dokumentdatabasen Mendel

  Fakturaerklæring
  En underskrevet erklæring med fabrikantens navn og adresse skal påføres. Såfremt eksportør og fabrikant er den samme, påføres og underskrives følgende erklæring:
  "We hereby declare that the mentioned merchandise is being exported for our own account. The goods are of ...(f. eks Norwegian).. origin."

  Kreves særlig boikotterklæring rettet mot Israel (dette er ikke lenger noe fast krav) skal fakturaen avsluttes med følgende erklæring underskrevet av eksportøren:
  "We hereby declare that the goods are neither of Israeli origin nor do they contain Israeli materials nor are they being exported from Israel.

  Hvis importøren krever en produksjonserklæring skal følgende erklæring påføres fakturaen:
  "The goods are manufactured by ...(navn og adresse til produsent).."

  Faksimilieunderskrift aksepteres ikke.
  Dersom fakturaen har flere sider skal disse stiftes sammen i et hjørne og stemples med firmaets stempel.
  Etter stempel og underskrift fra firmaet påfører eksportøren den ene av følgende erklæringer, som underskrives av handelskammer:

  Medlem av handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) hereby certify that the firm of (firmanavn) is a member of our organization and known to us as worthy of confidence.

  For ikke-medlemmer av Handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) do hereby certify that the firm of (firmanavn) is known to us".

  Før forsendelse må fakturaen viseres av et handelskammer og tradisjonelt også legaliseres av et arabisk konsulat.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen mellom EFTA og GCC kreves bruk av varesertifikat EUR.1. Bruk av fakturaerklæring er ikke innført.

  Certificate of Origin kan fortsatt være nødvendig.
  Dersom Certificat of Origin utstedes må det stemples og undertegnes av handelskammer og legaliseres av et arabisk konsulat. Certificat of Origin viseres normalt bare sammen med faktura. Det er derfor lurt å sende alle dokumenter som skal viseres samlet.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter. For kjøtt og kjøttprodukter kreves dessuten et sertifikat om at produktene er fri for hormoner, samt stadig oftere en erklæring om innhold av radioaktivitet.

  Egen sunnhetssertifikat for fisk og fiskevarer. Sjekk Mattilsynet sine sider.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Abu Dhabi

  De Forente Arabiske Emirater er den nest største økonomien i den arabiske verden med et marked i rask utvikling. FAE er Norges største handelspartner av Gulflandene, og den største mottakeren av norske varer og tjenester. 

  Med sin strategiske geografiske posisjon er FAE en viktig regional «hub» for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. FAE er også et betydelig marked for re-eksport til andre land. Dubai fungerer som en kommersiell hovedstad også for norske næringslivsinteresser i Asia og Afrika. 

  Norsk næringsliv har hovedvekt på maritim sektor (hovedsakelig Dubai), innen olje- og gass, sjømat og forsvarssektoren (hovedsakelig Abu Dhabi).