• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  De Forente Arabiske Emiraters Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i De forente arabiske emirater rundt 25 dager.

  Moderne havner som også er viktige i transittsammenheng. Velutbygget veinett.

  Transportforsikring

  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Abu Dhabi, Fujairaj, Dubai, Ras al-Khaimah og Sharjah.

  Importhavner
  De vanligste havnene ligger i Dubai, Sharjah og Abu Dhabi. Abu Dhabis havn er Port Zayid.
  Havnene i Dubai er blant verdens største, særlig pga. deres roller som transitthavner. Hovedhavnene i Dubai er Port Rashid og Jebel Ali.
  Sharjah har to dyptvannshaver, Port Khalid og Port Khor Fakkan.

  Frisoner
  Det er 36 frisoner i De forente Arabiske Emirater. Informasjon om disse finnes på nettsidene til FAEs regjering.

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, De forente arabiske emirater) trådte i kraft 01.07.2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter. En del produkter som fortsatt er tollbelagt vil bli fritatt for toll i løpet av en 5 års periode.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler ved eksport til en avtalepart, må det fremlegges gyldig opprinnelsesbevis, som til landene i GCC foreløpig kun er varesertifikat EUR.1. Anvendelse av fakturaerklæring er foreløpig ikke innført.

  Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke tolldeklareres umiddelbart må legges inn på tollager hvor de kan lagres inntil 3 måneder. Varene kan selges på offentlig auksjon etter fristen hvis de ikke er deklarert.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Vareprøver bør merkes med "not for sale" eller "free sample".

  ATA-Carnet
  Gjelder for messer og utstillinger.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Abu Dhabi

  De Forente Arabiske Emirater er den nest største økonomien i den arabiske verden med et marked i rask utvikling. FAE er Norges største handelspartner av Gulflandene, og den største mottakeren av norske varer og tjenester. 

  Med sin strategiske geografiske posisjon er FAE en viktig regional «hub» for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. FAE er også et betydelig marked for re-eksport til andre land. Dubai fungerer som en kommersiell hovedstad også for norske næringslivsinteresser i Asia og Afrika. 

  Norsk næringsliv har hovedvekt på maritim sektor (hovedsakelig Dubai), innen olje- og gass, sjømat og forsvarssektoren (hovedsakelig Abu Dhabi).