• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Standarder
  India er fullt medlem av ISO
  Enkelte produkter må forhåndsgodkjennes av Indias nasjonale standardorganisasjon Bureau of Indian Standards (BIS).

  India følger generelt internasjonale standarder, og der forskjeller eksisterer forsøker India å harmonisere nasjonale standarder med de internasjonale. Spesielle bestemmelser gjelder for en del varer, blant annet for landbruksvarer, medisiner, klær og tekstiler.

  Immaterielle rettigheter
  India er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  I India styres intellektuell eiendomsrett av to lover:
  The Trade and Merchandise Marks Act
  The Geographical Indications of Goods (Registration & Protect Act).

  Lovgivningen er i tråd med regelverket til World Trade Organisation. Registering av varemerker for inntil 10 år er mulig. Det formelle rettsvernet for eksportører er således styrket. En utfordring er likevel at en prosess for indisk domstol kan være tidkrevende.

  Merking av varer 
  Det er forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland (Customs Act, 1962 dels i Trade and Merchandise Marks Act, 1958).

  Opprinnelsesland må merkes på varen, eventuelt forpakningen, for eksempel "Made in Norway" eller "Product of Norway". Vær oppmerksom på at ulike produkter har ulike krav til hvordan varen skal merkes.

  Vær oppmerksom på at det stilles egene krav til merking av matvarer ved eksport til India. Les mer på sidene til Norges sjømatråd.

  Spesielle bestemmelser for merking gjelder varer i detaljpakning, The Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, samt for tekstilvarer. Varer pakket for detaljsalg må før import merkes med opplysninger om maksimum utsalgspris, inkludert lokale avgifter og transportkostnader, produsentens navn og adresse.

  Ta kontakt med importør på forhånd for å avklare aktuelle merkingsbestemmelser.

  Opplysninger om fasongen på varer, emballering og fargekoder på varer kan registreres i henhold til ny lovgivning.

  Andre dokumentkrav
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, kjøtt, planter og planteprodukter, såvarer og matvarer tilsatt fargestoff.
  Sunnhetssertifikat kreves for fisk og fiskevarer. Skjemaet kan du laste ned her. For spørsmål om utfylling av skjemaet ta kontakt med Mattilsynet.

  Analysesertifikat kreves for visse kjemikalier.
  Certificate of free sale kan kreves for noen medisner og matvarer.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  India er med sine 1,3 milliarder innbyggere verdens nest mest folkerike land og en av verdens raskest voksende økonomier. Landet består av 29 stater og 7 unionsterritorier, og styringsdelingen mellom sentrale og regionale myndigheter er en stor utfordring for de fleste multinasjonale selskaper i India. 

  Likevel går landet i riktig retning på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-ranking, på grunn av nylige reformer, enklere tilgang til strøm og strømlinjeforming av byggetillatelser. Norske selskaper kan finne muligheter i India innenfor alle de viktigste norske sektorene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.