/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Hanoi
Den Norske ambassaden i Hanoi

Vietnam er et attraktivt marked i Øst-Asia for investorer grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. Markedsmuligheter innen olje og gass, maritim, akvakultur/marin sektor, energi og miljø, samt for selskaper innenfor IKT er attraktive for norske selskaper.

Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet økonomisk reform og en voksende populasjon på 93 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsumentmarkedet i landet. Det er forventet at lønningene i landet vil øke, noe som vil føre til et voksende forbrukermarked.

I Vietnam er forretningskulturen «rett på sak». Vietnamesere er pragmatiske, og forhandler der de mener de finner de beste løsningene. Det er ikke alltid det holder å ha gode møter med flinke linjeledere og saksbehandlere, ofte er det nødvendig å ha et møte på høyt nivå for å sørge for nødvendig fremdrift i forhandlinger og samtaler.

Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals Korrupsjonsindeks. Dette kommer etter at landets regjering innførte flere anti-korrupsjonslover, men implementeringen har vært vanskelig, noe som gjør at landet fortsatt scorer lavt.