• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  For å kontrolerer vekslingskursen til den vitnamesiske valutaen er det innført flere begrensinger. Valutatilgang reguleres av sentralbanken, og kursen kan variere innenfor et smalt område. 

  Kredittinformasjon
  Data, statistikk, fakta og nyheter om låntakere hos kreditorer kan fåes via kredittopplysningsselskaper (f.eks gjennom Credit Information Center som er en del av State Bank of Vietnam). Årsregnskap er ikke offentlig tilgjengelig, med unntak av børsnoterte foretak.

  Åpen regning
  Anbefales kun som forskuddsbetaling, etter at importøren har fått tillatelse fra Ministry of Industry and Trade. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer ikke.

  Remburs
  Anbefales, Vietcombank vil helst ikke be om at rembursen skal bekreftes av norsk bank. Dersom importøren insisterer på dette, går de som regel med på det.

  Norske banker er restriktive med å gi ensidig betalingsgaranti for ikke bekreftede remburser. Kredittid 180 dager. Dersom partene kommer til enighet om betaling mot tidsremburs med en kredittid lengre enn 12 måneder må importøren registrere dette hos Vietnams sentralbank sammen med et betalingsskjema. Vietnams sentralbank har anmodet forretningsbankene om ikke å åpne remburser med utsatt betaling (tidsremburser) for import av forbruksvarer.

  Garantier
  O/D-garantier i de tilfeller garantier forekommer. Vi anbefaler eksportører å ikke akseptere betalingsgarantier, men heller insistere på å få åpnet en remburs for å dekke kredittrisikoen.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Åpent.
  Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Offisielt kan morarenter forekomme i banksystemet, men anvendes i prinsippet aldri av bankene og ellers ikke i forretningsverdenen.

  Påminnelse- og inkassorutiner

  Innad i Vietnam skjer inkasso gjennom direkte press fra egne representanter eller via personale spesielt innleid for dette formål. Utenlandske fordringshavere er dog henviste til "Economic Courts", der man dessverre ennå ikke har bygget opp ønsket kompetanse.

  Rettsvesenet har høy grad av korrupsjon, noe som gjør det verre å forfølge avtalen. Dersom det oppstår noen problemer rundt betalingen er sannsynligheten for å få tilbake pengene svært små.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Vietnam om privatrettslige dommer.

  Vietnam har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Finnes ikke. 

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Hanoi
  Den Norske ambassaden i Hanoi

  Vietnam er et attraktivt marked i Øst-Asia grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. Markedsmulighetene i dag er primært innen akvakultur, sjømatprosessering, ingrediensindustri, «functional food», fiskeri og ny & fornybar energi; det er også muligheter innen olje og gass, maritim og IKT. Utviklingen innen «smarte byer» og helsesektoren vil i løpet av få år også gi store markedsmuligheter.

  Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet økonomisk reform og en voksende populasjon på 96 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsumentmarkedet i landet. BNP økningen har vært gjennomsnittlig 6,5 % de siste 20 årene, og er nå 6,9 %. De siste årene har Vietnam utviklet seg til å bli en viktig produksjonsnasjon relatert til elektronikk, tekstiler og sko og mekanisk produksjon. Grunnet ca. 40 % lavere lønnsnivå enn Kina, er landet stadig mer interessant for utenlandske investeringer og har i 2018 registrert mer enn 30 milliarder USD i FDI.

  Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Det er fortsatt sikrere og enklere å inngå kontrakter med private selskaper enn statseide selskaper og myndigheter, ikke minst for å redusere mulighetene for korrupsjon.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.