• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter og kunstgjødsel.

  Særskilte kvalitetssertifikater kan bli krevet fremskaffet for en rekke produkter. Av selskaper i Norge som kan bistå med å fremskaffe slike dokumenter er blant annet SGS Norge AS.

  Standarder

  Vietnam er fullt medlem av ISO.
  Lenke til nasjonal standard organisasjon

  Immaterielle rettigheter
  Vietnam er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer 
  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.
  Forbruksvarer skal merkes med opprinnelsesland, vekt og innhold på vietnamesisk.

  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for visse matvarer og farmasøytiske produkter. Matprodukter og drikke (unntatt alkohol) må merkes med antall, produksjonsdato, siste forbruksdato, antall ingredienser, hygiene- og sikkerhetsinformasjon, advarsler, samt instruksjoner angående bruk og oppbevaring. Alkohol må merkes med volum, innhold, samt instruksjoner angående bruk og oppbevaring.

  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for dyremedisiner, tobakk, produkter for plantebeskyttelse, samt plantefrø.

  Importerte legemidler må inneholde instruksjon på vietnamesisk. Legemidlene må merkes med antall, produksjonsdato, siste forbruksdato, sammensetning, hygiene, sikkerhets- og helseinformasjon, advarsler og brukerveiledning. Det samme gjelder for kjemikalier for menneskebruk og kosmetikk.

  Sigaretter må merkes med advarselen "smoking damages your health" på vietnamesisk.

  Andre merkingsbestemmelser spesifiseres i hver enkelt kontrakt.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Hanoi
  Den Norske ambassaden i Hanoi

  Vietnam er et attraktivt marked i Øst-Asia grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. Markedsmulighetene i dag er primært innen akvakultur, sjømatprosessering, ingrediensindustri, «functional food», fiskeri og ny & fornybar energi; det er også muligheter innen olje og gass, maritim og IKT. Utviklingen innen «smarte byer» og helsesektoren vil i løpet av få år også gi store markedsmuligheter.

  Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet økonomisk reform og en voksende populasjon på 96 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsumentmarkedet i landet. BNP økningen har vært gjennomsnittlig 6,5 % de siste 20 årene, og er nå 6,9 %. De siste årene har Vietnam utviklet seg til å bli en viktig produksjonsnasjon relatert til elektronikk, tekstiler og sko og mekanisk produksjon. Grunnet ca. 40 % lavere lønnsnivå enn Kina, er landet stadig mer interessant for utenlandske investeringer og har i 2018 registrert mer enn 30 milliarder USD i FDI.

  Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Det er fortsatt sikrere og enklere å inngå kontrakter med private selskaper enn statseide selskaper og myndigheter, ikke minst for å redusere mulighetene for korrupsjon.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.