• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfakturaen skal utstedes i fire eksemplarer på engelsk eller fransk av eksportør. Faktura UN layout Key kan benyttes. For full liste over anbefalt fakturainnhold, se toll- og dokumentdatabasen Mendel.

  Fakturaerklæring
  Fakturaen skal i tillegg inneholde en erklæring på engelsk eller fransk som garanterer pris og opprinnelse. Erklæringen skal underskrives og påføres følgende tekst:

  "We hereby certify that the mentioned goods in this invoice have been manufactured in (Norway) and that the origin is at there as well as the indicated prices are the current export market prices."

  eller:
  "Nous certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de fabrication et d'origine de la (Norwège) et que les prix indiqués ci-dessus s'accordent avec les prix courants sur le marché d'exportation."

  Opprinnelsesbevis
  Certificate of Origin kan kreves.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Hanoi
  Den Norske ambassaden i Hanoi

  Vietnam er et attraktivt marked i Øst-Asia grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. Markedsmulighetene i dag er primært innen akvakultur, sjømatprosessering, ingrediensindustri, «functional food», fiskeri og ny & fornybar energi; det er også muligheter innen olje og gass, maritim og IKT. Utviklingen innen «smarte byer» og helsesektoren vil i løpet av få år også gi store markedsmuligheter.

  Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet økonomisk reform og en voksende populasjon på 96 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsumentmarkedet i landet. BNP økningen har vært gjennomsnittlig 6,5 % de siste 20 årene, og er nå 6,9 %. De siste årene har Vietnam utviklet seg til å bli en viktig produksjonsnasjon relatert til elektronikk, tekstiler og sko og mekanisk produksjon. Grunnet ca. 40 % lavere lønnsnivå enn Kina, er landet stadig mer interessant for utenlandske investeringer og har i 2018 registrert mer enn 30 milliarder USD i FDI.

  Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Det er fortsatt sikrere og enklere å inngå kontrakter med private selskaper enn statseide selskaper og myndigheter, ikke minst for å redusere mulighetene for korrupsjon.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.